Poprzednia

ⓘ Kategoria:Oświata w Lublinie
                                               

Polskie Towarzystwo Oświaty i Dobroczynności

Polskie Towarzystwo Oświaty i Dobroczynności – polska organizacja społeczna założona w Mohylewie w 1906 roku; największa polska organizacja oświatowa tego okresu na wschodniej Białorusi poza gubernią mińską; traktowana z niechęcią przez władze rosyjskie, ponieważ umacnianie polskości na ziemiach zabranych było sprzeczne z realizowaną przez administrację państwową strategią rusyfikacji i asymilacji.

                                               

Wrotków (Lublin)

Wrotków – dawniej podlubelska wieś, potem gmina, następnie jedno z lubelskich osiedli, a od 23 lutego 2006 dzielnica Lublina o charakterze mieszkalnym, przemysłowym i turystycznym.

                                               

Polska Macierz Szkolna Ziemi Mińskiej

Polska Macierz Szkolna Ziemi Mińskiej – polska organizacja społeczna złożona w 1917 roku, powstała na fali liberalizacji po rewolucji lutowej, działająca w Mińsku i na terenie guberni mińskiej Rosji. Jej zadaniem było edukować mieszkańców Mińszczyzny, zwłaszcza dzieci, w duchu polskości, a także umacniać i rozpowszechniać na tych ziemiach polską kulturę, język i świadomość narodową.

                                               

Niedrzwica Duża (gmina)

Niedrzwica Duża – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie lubelskim. Siedzibą gminy jest Niedrzwica Duża. Urząd gminy promuje gminę hasłem: "Niedrzwica Duża – Gmina, w której chce się żyć”. Według danych z 1 stycznia 2007 gminę zamieszkiwało 10 997 osób.

                                               

Wyzwanie dla silniejszego

Wyzwanie dla silniejszego – polski komiks wydany w serii Kapitan Żbik. Autorkami scenariusza są Barbara Seidler i Wanda Falkowska, a autorem rysunków Jerzy Wróblewski.

                                               

Zasław (Białoruś)

Zasław – miasto na Białorusi, w obwodzie mińskim, 12 km na północny zachód od Mińska nad rzeką Świsłocz; 14.2 tys. mieszkańców.