Poprzednia

ⓘ Metoda Perkala
                                     

ⓘ Metoda Perkala

Metoda Perkala pozwala na porównywalność poszczególnych mierników i otrzymywanie jednego syntetycznego wskaźnika poziomu rozwoju regionu. Dostarcza dogodne schematy klasyfikacyjne do regionalizacji i rejonizacji, pozwalając na klasyfikacje badanych jednostek z punktu widzenia uzyskanych wskaźników poziomu rozwoju regionalnego. Obserwując wartość tych wskaźników w kolejnych odcinkach czasu można określać tendencje rozwoju regionalnego badanych regionów.

Metoda ta obejmuje 2 etapy:

a) normalizacja poszczególnych mierników przyjętych do badań, w wyniku której wszystkie mierniki wyrażone w jednostkach standaryzowanych stają się porównywalne i można je sumować,

b) obliczenie syntetycznych wskaźników poziomu rozwoju regionalnego. Wskaźniki te mogą przyjmować wartości w granicach od -3 do 3, przy czym regiony rozwinięte będą miały wartości tego wskaźnika powyżej 0, regiony średnio rozwinięte bliskie 0, a regiony słabo rozwinięte poniżej 0. Za podobne uznawane są regiony o zbliżonych wartościach wskaźników.

                                     
  • Metoda wytwórcza ang. factory method kreacyjny wzorzec projektowy, którego celem jest dostarczenie interfejsu do tworzenia obiektów nieokreślonych
  • Metoda Hare a - Niemeyera metoda stosowana do podziału mandatów w systemach wyborczych opartych na proporcjonalnej reprezentacji z listami partyjnymi
  • Metoda statyczna albo metoda klasowa metoda klasy, która nie jest wywoływana w kontekście żadnego konkretnego obiektu tej klasy. Metody statyczne z
  • Metoda imię Metoda programowanie obiektowe Metoda badawcza Metoda sztuka sztuka teatralna autorstwa Jordi Galceran Metoda film argentyńsko - hiszpańsko - włoski
  • Metoda numeryczna metoda rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane tą drogą wyniki są na ogół przybliżone, jednak
  • Metoda Hare a jedna z metod przeliczania ważnie oddanych głosów w wyborach na mandaty. Nazwana od nazwiska londyńskiego prawnika Thomasa Hare a. Zgodnie
  • Metoda Monte Carlo MC metoda stosowana do modelowania matematycznego procesów zbyt złożonych obliczania całek, łańcuchów procesów statystycznych
  • Metoda Rötzera metoda Roetzera metoda naturalnego planowania rodziny NPR konkretniej metoda objawowo - termiczna, oparta na obserwacji następujących
  • Metoda Bridgmana - Stockbargera technika otrzymywania monokrystalicznych materiałów gemmologicznych oparta na stopniowym schładzaniu wcześniej stopionej
  • Metoda gradientu sprzężonego ang. conjugate gradient method, w skrócie CG jest algorytmem numerycznym służącym do rozwiązywania niektórych układów równań

Użytkownicy również szukali:

...
...
...