Poprzednia

ⓘ Rynek turystyczny
                                     

ⓘ Rynek turystyczny

Rynek turystyczny - wszelakie relacje związane z ekonomicznym aspektem uprawiania turystyki. Zbiór zarówno potencjalnych jak i już aktualnych nabywców produktu turystycznego. Sprzedawcy jak i nabywcy określają co mają zamiar kupić lub sprzedać i na jakich warunkach ma zostać zrealizowana transakcja.

Ogólna definicja rynku turystycznego mówi, że są to stosunki wymienne towarowo-pieniężne pomiędzy osobami czy instytucjami, które sprzedają dobra i usługi turystom reprezentującymi podaż a osobami czy instytucjami, które je nabywają i które stanowią przedmiot potrzeb turystycznych przedstawiających popyt turystyczny.

Elementy rynku turystycznego:

  • podmioty popytu i podaży,
  • przedmioty - wszelkie dobra i usługi, które podlegają wymianie oraz wzajemne relacje, jakie istnieją pomiędzy podmiotami rynku turystycznego.