Poprzednia

ⓘ Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej
                                     

ⓘ Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.

Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

                                     

1. Rys historyczny

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty ….

                                     

2. Obchody święta w Polsce

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach.

                                     

3. Dzień Nauczyciela na świecie

Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.:

 • Brazylia – 15 października,
 • Meksyk – 15 maja,
 • Albania – 7 marca upamiętniający powstanie 1. szkoły świeckiej 7 marca 1887 r. w Korczy,
 • Turcja – 24 listopada,
 • Argentyna – 11 września związany ze śmiercią Domingo Faustino Sarmiento,
 • Rosja – 5 października,
 • Malezja – 16 maja,
 • Chiny – 10 września,
 • Indie – 5 września w dniu urodzin Sarvepalli Radhakrishnan,
 • Czechy, Słowacja – 28 marca w dniu urodzin Jana Amosa Komenskiego
 • Hiszpania – 27 listopada,
 • Tajwan – 28 września w dniu urodzin Konfucjusza,
 • Korea Południowa – 15 maja w dniu urodzin króla Sejonga Wielkiego.
 • Ukraina – pierwsza niedziela października,

W jednych państwach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy. Dzień ten, podobnie jak w Polsce, związany jest z lokalnymi wydarzeniami.                                     

4. Światowy Dzień Nauczyciela

Światowy Dzień Nauczyciela ang. World Teacher’s Day pod patronatem UNESCO obchodzony jest 5 października. Dzień ten proklamowany został w 1994 r. na pamiątkę podpisania w 1966 r. "Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Jest okazją do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania.

W Polsce od 1997 roku 5 października również jest obchodzony Światowy Dzień Nauczyciela przez nauczycieli reprezentujących sektor nauki i szkolnictwa wyższego.

                                     
 • oświaty z ministrem Henrykiem Samsonowiczem i kolejnymi ministrami edukacji narodowej inicjator i projektodawca wielu nowych rozwiązań legislacyjnych w
 • niepoprawna, gdyż rok 1994 nie jest przestępny. Marian Struś. Dzień Edukacji Narodowej Gazeta Sanocka Autosan s. 2, Nr 30 357 z 20 - 31 października
 • Międzynarodowy Dzień Szczęścia ang. International Day of Happiness święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A RES 66 281 z dnia
 • Szczodre Gody narodowy np. Święto Niepodległości państwowy np. Dzień Solidarności i Wolności lub międzynarodowy np. Dzień Praw Człowieka Może
 • Europie Gospodarka Unia Europejska Euractiv.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej Wpływ znajomości języka angielskiego na wynagrodzenie PRNews.pl
 • gromadzi lektury szkolne, które są zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dzieła klasyki literatury polskiej i światowej, które dostępne
 • reprezentowała ówczesny okręg wyborczy nr 13 Ciechanów. Zasiadała w Komisji Edukacji Narodowej i Młodzieży, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisji Nadzwyczajnej
 • dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. W kwietniu 2010 został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej zastępując
 • Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich coroczne święto obchodzone 15 października od 2008, ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu

Użytkownicy również szukali:

dzień edukacji narodowej scenariusz, dzień edukacji narodowej w szkole, dzień edukacji narodowej wolny od zajęć dydaktycznych, dzień edukacji narodowej życzenia,

...
...
...