Poprzednia

ⓘ Ostrá (Wielka Fatra)
Ostrá (Wielka Fatra)
                                     

ⓘ Ostrá (Wielka Fatra)

English version: Ostrá (Velká Fatra)

Ostrá wznosi się w południowo-zachodniej, "turczańskiej” części Wielkiej Fatry, w końcowej części potężnego ramienia górskiego, oddzielającego się w kierunku północno-zachodnim od głównego grzbietu tych gór w Smrekowicy i wypełniającego obszar pomiędzy dolinami: Gaderską na północy i Blatnicką na południu. Masyw Ostrej stanowi zwornik w tym ramieniu, kończącym się rozległym masywem Tlstej. Od zwornika tego w kierunku północno-zachodnim wybiega grzbiet zwany Kočárová, rozdzielający dolinę Blatnicką od doliny Konský dol.

                                     

1. Geologia i morfologia

Ostrá zbudowana jest, podobnie jak sąsiednia Tlstá, z triasowych dolomitów, miejscami występują też ciemnoszare wapienie, zwane tu "guttensztajńskimi” słow. guttensteinské vapence.

Ostrá posiada dwa wierzchołki. Zachodni wyższy ma formę ostrej, skalistej piramidy, najeżonej skalnymi ściankami i turniami, w których występują nawet "skalne okna”. Wierzchołek wschodni właściwy zwornik grzbietu jest dość płaski, lecz również otoczony skalnymi formacjami. Stoki góry są strome, mocno rozczłonkowane, pocięte licznymi dolinkami i żlebami, często wypełnionymi skalnym rumoszem. W wielu miejscach występują skalne ściany i stopnie. Dolny pas skał nad Doliną Blatnicką nazywany jest Słonecznymi Ścianami słow. Slnečné steny i stanowił od dawna teren ćwiczeń wspinaczkowych.

                                     

2. Przyroda ożywiona

Masyw Ostrej w niższych partiach jest całkowicie zalesiony. Na szczycie rosną nieliczne kępy kosodrzewiny. Na stanowiskach najbardziej eksponowanych znajdują się bogate zespoły muraw naskalnych z turzycą trwałą, goździkiem lśniącym i innymi gatunkami wapieniolubnymi. Na zboczach południowych występuje bogata flora ciepłolubna, z turzycą niską, kostrzewą bladą, omanem wąskolistnym i in.

Cały masyw Ostrej objęty jest rezerwatem przyrody Tlstá.

                                     
  • Wielka Fatra 514.85 słow. Velká Fatra pasmo górskie w Karpatach Zachodnich Słowacja Leży między Małą Fatrą na pn. Tatrami Niżnymi na wsch