Poprzednia

ⓘ Kyzykermen
Kyzykermen
                                     

ⓘ Kyzykermen

Kyzykermen – dawna turecka twierdza nad Dnieprem, obecnie miasto Berysław w obwodzie chersońskim.

Miasto powstało na początku naszej ery pod nazwą Metropolis. W III–IV wieku na tym terenie istniała stolica Ostrogotów Danparsztad, istniejący do najazdu Hunów w IV wieku. W 2. połowie XIV wieku była tu rezydencja chana Złotej Ordy Tochtamysza, który zbudował tu fortyfikację nazywaną Dogan-geczit. W 1399 roku zniszczyły ją chan Temür Kutług.

Po 1398 roku przeciwko Tochtamyszowi przeprowadził kampanię książę litewski Witold Kiejstutowicz, który włączył te tereny do Wielkiego Księstwa Litewskiego i rozkazał zbudować zamek z gliny nazwany Johannisburg. W miejscu tym pobierano cło, dlatego nazywano je po rusińsku Wytowtowa Mytnyca Витовтова Мытница, na mapie Tomasza Makowskiego Balneum Vitoldi czyli "Łaźnia Witolda”, ponieważ "prano” w niej kupców z pieniędzy.

Prawdopodobnie niedługo po śmierci Witolda w 1430 roku, tereny te powróciły pod władzę Tatarów krymskich. W 1484 roku Turcy zbudowali na lewym brzegu Dniepru twierdzę nazwaną Dogan-hazi-Kerman Kazi-Kermen, ale w Rzeczypospolitej określano je najczęściej jako Kyzykermen lub Tawań Тавань od nazwy pobliskiej wyspy. W 1550 roku wzmiankowano, że prowadził tędy szlak handlowy z Krakowa do Kaffy na Krymie.

Tomasz Makowski na swojej mapie z 1643 roku opisał miejsce leżące w miejscu dzisiejszego Berysławia następująco:

a leżące po drugiej stronie rzeki w miejscu wsi Kachowka:

Pochody przeciwko twierdzy były organizowane przez hetmanów kozackich Iwana Sirko w 1679 roku i Semiona Palij w 1693 roku. W XVII wieku twierdza ta została rozbudowana i wsparta przez trzy forty: na prawym brzegu były to Mubeurek-Kermen i Islam-Kermen oraz położony na wyspie Tawań fort Musrit-Kermen. Garnizon liczył 3 tys. żołnierzy mających do dyspozycji 60–80 dział. Twierdza została zdobyta w 1696 roku przez wojska rosyjsko-kozackie podczas pochodu azowskiego. W Traktacie konstantynopolskim z 1700 roku Turcja zobowiązała się twierdzę zlikwidować, ale miasto istniało nadal jako ważny punkt handlowy.

W 1783 roku Rosja dokonała aneksji Chanatu krymskiego. W 1784 roku w miejscu miasta Kyzykermen założono miasto Berysław, znajdujące się obecnie na terenie Republiki Ukrainy.

                                     
  • Мытница W 1484 roku Turcy zbudowali na lewym brzegu Dniepru twierdzę Kyzykermen Kazi - Kermen ale w Rzeczypospolitej określano je najczęściej jako Tawań
  • chana krymskiego i hetmana Iwanienko Petryk. Następnie zdobył fortece Kyzykermen i Oczaków. Jednak Mazepa, który nie lubił Apostoła nie wysłał go z wieściami
  • zdobyła 4 małe twierdze tureckie leżące w dolnym biegu Dniepru w tym Kyzykermen i Tawań Paweł Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Calamitatis

Użytkownicy również szukali:

...
...
...