Poprzednia

ⓘ Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości
                                     

ⓘ Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości – stowarzyszenie stawiające sobie za cel ochronę zabytków i polskiego dziedzictwa kultury działające w latach 1906–1944.

TOnZP zostało założone 26 czerwca 1906 w Warszawie. W 1911 towarzystwo nabyło kamienicę Baryczków w Warszawie, która od 1912 była siedzibą towarzystwa.

Towarzystwo prowadziło szeroką działalność popularyzatorską oraz podejmowało liczne inicjatywy ochrony zabytków kultury narodowej.

W ramach działalności TOnZP odrestaurowano kilkaset obiektów zabytkowych a skatalogowano kilkaset tysięcy. W czasie I wojny światowej powstała sieć kół TOnZP na terenie Rosji. Szczególnie aktywne były oddziały w Piotrogrodzie, Moskwie i Kijowie. Dzięki działaczom TOnZP uratowano znaczną liczbę polskich zabytków kultury wywiezionych w głąb Imperium Rosyjskiego lub pozostałych w polskich dworach na Kresach Wschodnich.

Przed wybuchem II wojny światowej 1939 bibliotekę TOnZP zdeponowano w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Tradycję TOnZP przejęło powstałe w 1974 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.