Poprzednia

ⓘ Marketing zakupów
                                     

ⓘ Marketing zakupów

Marketing zakupów – przemyślany zespół decyzji i działań przedsiębiorstwa produkcyjnego określający jego politykę i strategię w zakresie zaopatrzenia w środki produkcji, pozwalający na sprawne dokonanie zakupów każdego konkretnego asortymentu z najbardziej korzystnych źródeł oraz uzyskanie wpływu na działanie dostawców i procesy zachodzące na reprezentowanych przez nich rynkach.

                                     

1. Podstawowe fazy marketingu zakupów

 • Analiza rynku z punktu widzenia podaży określonego wyrobu
 • Maksymalizacja zysku cel końcowy
 • Znalezienie zdobycie najbardziej odpowiedniego dostawcy
 • Zawarcie umowy – zakup
 • Proces negocjacyjny
 • Zapytanie ofertowe
 • Uzyskanie wpływu na działanie dostawców i rynek cel dodatkowy
 • Najkorzystniej kupić cel pośredni
                                     

2. Warunki efektywnego wykorzystania marketingu zakupów

Marketing zakupów znajduje pełne zastosowanie tylko w warunkach gospodarki rynkowej i na rynku środków produkcji – surowców, materiałów, półfabrykatów i wyżej przetworzonych elementów maszyn i urządzeń. Zastosowanie marketingu zakupów i uwzględnienie większości przesłanek, branych pod uwagę przy analizie i podejmowaniu decyzji jednorazowego zakupu lub zawarciu stałej umowy przewidującej dostawy sukcesywne, ma jednak sens w warunkach względnej lub pełnej równowagi rynkowej charakteryzującej się występowaniem odczuwalnej konkurencji, w tym także konkurencji dostawców zagranicznych import

                                     

3. Podstawowe przesłanki decyzji podejmowanych w ramach marketingu zakupów

 • Negocjowanie ceny towaru
 • Ogólna opinia o dostawcy
 • Opinia specjalistyczna technika i finanse
 • Warunki płatności
 • Więzi nieformalne, ocena współpracy
 • Lokalizacja dostawy koszty transportu
 • Warunki gwarancji
 • Precyzja terminów dostawy
 • Relatywna jakość
 • Warunki reklamacji
 • Elastyczność organizacyjna i ekonomiczna
 • Elastyczność techniczna