Poprzednia

ⓘ Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
                                     

ⓘ Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Wydział Zarządzania mieści się na Terenie Południowym Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85. Został powołany w dniu 26 marca 2008 r. uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej. Swą działalność rozpoczął w dniu 1 września 2008 r. W maju 2016 r. Wydział uzyskał decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu pełnię praw akademickich.

                                     

1. Władze wydziału w kadencji 2019–2020

 • Dziekan: prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba
 • Prodziekan ds. studiów: dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW
 • Prodziekan ds. nauki: dr. hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW
 • Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Grzegorz Kunikowski
 • Prodziekan ds. ogólnych i rozwoju: dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW
                                     

2. Władze wydziału w kadencji 2016–2019

 • Dziekan: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
 • Prodziekan ds. ogólnych i studenckich: dr inż. Grzegorz Kunikowski
 • Prodziekan ds. studiów: dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW
 • Prodziekan ds. nauki i rozwoju: dr. hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW
                                     

3. Władze wydziału w kadencji 2012–2016

 • Dziekan: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Krupa
 • Prodziekan ds. ogólnych: prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba
 • Prodziekan ds. studenckich: dr hab. inż. Jarosław Domański
 • Prodziekan ds. studiów: dr. hab. inż. Anna Kosieradzka
                                     

4. Kierunki i specjalności

Studia menedżerskie są prowadzone w Polsce w wielu uniwersyteckich i politechnicznych ośrodkach akademickich. Cechą charakterystyczną studiów menedżerskich realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej jest to, że absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności zarówno w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, jak również w obszarze nauk technicznych, szczególnie na studiach inżynierskich.

Wydział prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia:

 • licencjackie stopnia pierwszego I
 • magisterskie stopnia drugiego II
 • na kierunku Zarządzanie Z
 • magisterskie stopnia drugiego II.
 • na kierunku Inżynieria Zarządzania IZ
 • inżynierskie stopnia pierwszego I
 • na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej ZBIK
 • magisterskie inżynierskie stopnia drugiego II.
 • inżynierskie stopnia pierwszego I

Rekrutacja na każdy ze stopni odbywa się niezależnie, co oznacza, że kandydaci na II stopień studiów mogą rekrutować się z Politechniki Warszawskiej, jak i z innych uczelni publicznych i niepublicznych.                                     

5. Koła Naukowe

 • Studenckie Koło Naukowe MANAGER – tematyka: praktyczne i teoretyczne aspekty organizacji i zarządzania
 • Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem "Q&S Management" – propagowanie wiedzy i umiejętności dotyczących jakości i bezpieczeństwa, rozwijanie umiejętności i doświadczeń praktycznych w zakresie audytowania