Poprzednia

ⓘ Kodeks 0308
Kodeks 0308
                                     

ⓘ Kodeks 0308

Kodeks 0308 – grecki kodeks uncjalny Nowego Testamentu z tekstem Apokalipsy św. Jana. Skatalogowany został jako Papirus Oxyrhynchus 4500 i jest teraz częścią zbioru Ashmolean Museum w Oksfordzie. Tekst rękopisu został opublikowany w 1999 roku, jest pokrewny dla Kodeksu Synajskiego.

                                     

1. Opis

Rękopis zachował się we fragmentarycznym stanie – przetrwała tylko część jednej pergaminowej karty. Zawiera dwa niewielkie fragmenty 11 rozdziału Apokalipsy świętego Jana wiersze 15-16 i 17-18. Zachowany fragment kodeksu 0308 ma wymiary 5.9 cm na 4.8 cm. Oryginalne rozmiary kart wynosiły 8 na 8 cm według rekonstrukcji. Tekst pisany był jedną kolumną na stronę i w 14 linijkach na stronę zachowało się 11 linijek.

Stosuje skróty dla nomina sacra. Κυριος Pan zapisywane jest w formie ΚΣ, Χριστος Chrystus zapisywane jest w formie ΧΡΣ. Liczba "dwadzieścia cztery” również jest zapisywana skrótem – ΚΔ. Ponadto na uszkodzonej części karty najprawdopodobniej znajdował się również skrót dla Θεος Bóg – ΘΣ.

Litery mają nieregularny kształt, co oznacza, że rękopis nie został sporządzony przez zawodowego skrybę. Atrament przebija pergamin na drugą stronę. Litery Ε epsilon oraz Θ theta mają wydłużoną środkową kreskę. Cecha ta nie jest jeszcze obecna w Kodeksie Watykańskim, występuje już w Kodeksie Waszyngtońskim, jest charakterystyczna dla środowiska koptyjskiego. Pod względem paleograficznym kodeks może być datowany od połowy III wieku do końca IV wieku. Krytycy tekstu datują go na koniec IV wieku. Oficjalna data podawana przez INTF to IV wiek.

                                     

2. Tekst

W Ap 11.16 przekazuje wariant tekstowy κα"θημενο"ι, w czym jest zgodny z Kodeksem Aleksandryjskim, Kodeksem 051 i M {\displaystyle {\mathfrak {M}}} A przeciwko καθηνται papirusu P 47, {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{47},} Kodeksu Efrema albo οι καθηνται Kodeksu Synajskiego i M {\displaystyle {\mathfrak {M}}} K.

W Ap 11.17 przekazuje wariant tekstowy "και οτι”, zgodny z rękopisami: P 47, {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{47},} Kodeksem Synajskim, Kodeksem Efrema i kodeksem minuskułowym 2344. Większość rękopisów ma w tym miejscu "οτι”.

W Ap 11.18 przekazuje wariant tekstowy "τοις δουλοις σου και τοις προφηταις” "słudzy Twoi i prorocy”, w czym jest zgodny z Kodeksem Synajskim i P 47 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{47}}, Textus receptus i NA27 mają: "τοις δουλοις σου τοις προφηταις” "słudzy Twoi prorocy”.

Grecki tekst rękopisu reprezentuje tekst aleksandryjski. Tekst aleksandryjski w księdze Apokalipsy ma dwa podteksty, jeden reprezentowany jest przez Kodeks Synajski, drugi przez Kodeks Aleksandryjski. Aż do odkrycia P 47 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{47}} Kodeks Synajski był jedynym reprezentantem tego podtekstu. Kodeks 0308 jest kolejnym jego przedstawicielem i jego odkrycie sprawiło, że na tę odmianę tekstu zaczęto zwracać większą uwagę.

Transkrypcję tekstu oraz facsimile rękopisu opublikował W.E.H. Cockle w 1999 roku.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...