Poprzednia

ⓘ Rektor
Rektor
                                     

ⓘ Rektor

Rektor – godność osoby zarządzającej szkołą wyższą. Najczęściej jest to jeden z profesorów tej uczelni.

Wyraz pochodzi od łac. rector – "władca”, "zarządca”; od łac. regere – "rządzić”. Za cesarstwa rzymskiego oznaczał namiestnika podwładnego prefektom, czyli egzarchom. Na przełomie XIX i XX wieku tytuł ten oznaczał zwierzchników niektórych zgromadzeń zakonnych i kościołów oraz przełożonych uniwersytetów, gimnazjów i zakładów naukowych.

Zastępcy rektora nazywani są prorektorami przedrostek pro oznacza po łacinie ”zamiast”, "zastępujący”.

                                     

1. Funkcja rektora w Polsce

Rektorem uczelni publicznej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniona w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Rektora zwyczajowo tytułuje się Jego/Jej Magnificencja skrót: JM. W stroju reprezentacyjnym występuje w czerwonym lub purpurowym płaszczu todze z gronostajowego lub sobolowego futra lub jego namiastce, często z berłem oraz ozdobnym łańcuchem z symbolami kierowanej uczelni; na najstarszej w Polsce politechnice - Politechnice Gdańskiej stroje różnią się i mają charakter skromniejszy, bez ozdób w postaci kołnierza i płaszcza utrzymanego w kolorze purpury. Prorektorzy na oficjalnych uroczystościach ubrani są w taką samą togę, lecz z mniejszą liczbą ozdób najczęściej bez futra. Tóg nie noszą np. rektorzy uczelni wojskowych i cywilnych szkół kształcących marynarzy – a jedynie mundur odpowiedni do stopnia oficerskiego oraz naszyjnik z symbolami uczelni.

W uczelniach publicznych kadencja rektora od 2008 roku trwa 4 lata wcześniej 3 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji rektora więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. W uczelniach niepublicznych sprawy te reguluje statut uczelni.

Użytkownicy również szukali:

nowy rektor uam, prorektorzy, uj rektor,

...
...
...