Poprzednia

ⓘ Legitymacja szkolna
Legitymacja szkolna
                                     

ⓘ Legitymacja szkolna

Legitymacja szkolna – legitymacja poświadczająca fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego; dla ucznia w wieku szkolnym, nieposiadającego dowodu osobistego ani paszportu legitymacja szkolna jest także poświadczeniem jego tożsamości. Legitymacja ma formę kartonika o wymiarach 72×103 mm; w lewym górnym rogu legitymacji jest miejsce do wklejenia fotografii jej posiadacza. Oprócz imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejsca zamieszkania ucznia w legitymacji znajduje się numer legitymacji, pieczęć podłużna szkoły i podpisy, na odwrocie miejsce na wpisy i pieczęcie, określające termin ważności legitymacji.

Zgodnie z nieobowiązującym już rozporządzeniem MEN opublikowanym w Dz.U. z 2010 r. nr 97, poz. 624, wydawanie i ewidencja wydanych legitymacji było obowiązkiem szkoły, do której uczęszcza uczeń. Nowe wzory legitymacji, opublikowane w tym rozporządzeniu obowiązywały od 1 stycznia 2007 i różniły się od poprzednio obowiązujących tym, że na rewersie legitymacji znajdował się napis "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego ”. Oprócz tego rozporządzenie z 2002 roku wprowadziło rozróżnienie legitymacji dla uczniów zdrowych oraz dla uczniów niepełnosprawnych: odpowiednio wzór MENiS-II/180/2 w kolorze różowym i MENiS-II/182/2 w kolorze żółtym. Starsze wzory legitymacji z lat 50 80. XX wieku były zasadniczo identyczne z obecnie obowiązującymi z tą różnicą, że inne były zasady udzielania zniżek w środkach komunikacji i inny był w związku z tym tekst wydrukowanej na rewersie informacji; nie było rozróżnienia pomiędzy uczniami niepełnosprawnymi i zdrowymi – blankiety legitymacji były dla wszystkich uczniów różowe.

Na podstawie rozporządzenia MEN opublikowanego w Dz.U. z 2015 r. poz. 23, został zmieniony wzór legitymacji szkolnych poprzez zamieszczenie miejsca na wpisanie numeru PESEL. Legitymacje dotychczasowego wzoru mogą być nadal wydawane, jednakże zgodnie z § 2 ust. 2 wspomnianego wyżej rozporządzenia, legitymacje dotychczasowych wzorów mogą być wydawane do roku szkolnego 2015/2016 włącznie. Jednocześnie na odwrocie legitymacji dotychczasowego wzoru osoby upoważnione przez dyrektora danej szkoły są zobowiązane dokonać adnotacji zawierającej numer PESEL i potwierdzić ten wpis małą pieczęcią urzędową. Powyższe rozporządzenie zmienia również wzór legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych. Ponownie zostały one ujednolicone kolorystycznie z legitymacjami uczniów zdrowych. Wyróżniają się jedynie innym symbolem MEN na rewersie – MEN-I/50a/2 dla uczniów zdrowych oraz MEN-I/50a-N/2 dla uczniów niepełnosprawnych. Od 6 czerwca 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków Dz.U. z 2019 r. poz. 1700.

                                     

1. Elektroniczne legitymacje szkolne

Możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji szkolnych – zakłada rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych wydane w 2018 r.

Nowe rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zarówno uczniów, jak i ich rodziców, którzy wielokrotnie wnioskowali o wprowadzenie legitymacji w postaci elektronicznej. Elektroniczne legitymacje będą mogły być używane przez uczniów od 1 września 2018 roku.

                                     

2. GIODO a PESEL ucznia na legitymacji

2 marca 2015 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych GIODO wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w ustawie dotyczących danych umieszczanych na legitymacji szkolnej, sugerując, że ujawnianie numeru PESEL ucznia w legitymacji szkolnej jest zbędne.

                                     
  • między innymi legitymacja zdjęcia itp., przekazane przez rodzinę nauczyciela. Zbiory te w wersji on - line zobaczyć można na stronie Szkolnej Izby Pamięci
  • prowadzonych przez Niemców pod numerem 3652. Przy zwłokach zostały znalezione legitymacja oficerska rezerwisty, karta zwolnienia, karta mobilizacyjna, karta szczepień
  • przy zwłokach zostały odnalezione legitymacja Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari z fotografią, legitymacja oficerska Jan Sadowski był żonaty
  • zabytkach Łodzi, działaczem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi legitymacja nr 3 fotografem - krajoznawcą, kolekcjonerem ekslibrisów prowadzi Widzewską
  • prowadzonych przez Niemców pod numerem 2210 przy zwłokach zostały odnalezione legitymacja oficerska, dowód osobisty, fotografia, wieczne pióro, figurka małej sowy
  • 1975 roku został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari legitymacja nr 510 - 75 - 14 Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
  • 1966 r. urodziła się córka Ewa, z drugiego małżeństwa. W 1967 otrzymał legitymację weryfikacyjną Krzyża Walecznych, a w 1982 został odznaczony Warszawskim
  • Schronisk Młodzieżowych. Pełnił funkcję Społecznego Opiekuna Zabytków PTTK legitymacja nr 3942 ZG PTTK w Warszawie Od 1967 działał w celu utworzenia Oddziału
  • dokumentacji kształcenia. Pedagog szkolny wspiera działania podległych mu pedagogicznie i merytorycznie nauczycieli w placówce szkolnej czy przedszkolnej. Jest

Użytkownicy również szukali:

legitymacja szkolna 2019, legitymacja szkolna elektroniczna, legitymacja szkolna jak wyrobic,

...
...
...