Poprzednia

ⓘ Meglena Pługcziewa
                                     

ⓘ Meglena Pługcziewa

Meglena Iwanowa Pługcziewa-Aleksandrowa – bułgarska ekolog, dyplomata i polityk, w latach 80. i 90. pracownica najpierw Dyrekcji Regionalnej, następnie Zarządu Głównego Bułgarskich Lasów Państwowych, deputowana na Zgromadzenie Narodowe 37., 38. i 41. kadencji, wiceminister środowiska i leśnictwa w rządzie Symeona Sakskoburggotskiego, ambasador Bułgarii w Niemczech, następnie wicepremier odpowiedzialna za rozdysponowanie i wykorzystanie środków unijnych w gabinecie kierowanym przez Sergeja Staniszewa.

                                     

1. Życiorys

Jest absolwentką Uniwersytetu Leśnego w Sofii, na którym w 1989 roku obroniła doktorat o ochronie ekosystemu leśnego. Naukę kontynuowała w Getyndze i Fryburgu.

Od połowy lat 80. zawodowo zajmowała się tematyką ochrony środowiska i ekonomii leśnej. Najpierw jako inspektor w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Bułgarskich Lasów Państwowych 1984–1990 w Warnie, następnie jako dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Zagranicą w Zarządzie Głównym BLP 1990–1995. Zwieńczeniem jej pracy w tym obszarze aktywności było stanowisko wiceministra środowiska i leśnictwa w rządzie Symeona Sakskoburggotskiego 2001–2004.

W 2004 roku została ambasadorem Bułgarii w Niemczech. Za swoją działalność na rzecz zbliżenia niemiecko-bułgarskiego została uhonorowana Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Od 24 kwietnia 2008 do 27 lipca 2009 roku była wicepremierem w gabinecie kierowanym przez Sergeja Staniszewa. Była odpowiedzialna za rozdysponowanie i prawidłowe wykorzystanie środków unijnych. W wyborach parlamentarnych w 2009 zdobyła mandat do Zgromadzenia Narodowego, startując z list Bułgarskiej Partii Socjalistycznej.