Poprzednia

ⓘ 207 Pułk Piechoty (II RP)
                                     

ⓘ 207 Pułk Piechoty (II RP)

207 pułk piechoty nie istniał w organizacji pokojowej Wojska Polskiego. Został sformowany w I rzucie mobilizacji powszechnej, w dniach 31 sierpnia – 4 września 1939 roku. Mobilizacja pułku została przygotowana latem 1939 roku. Jednostkami mobilizującymi były bataliony Korpusu Ochrony Pogranicza: "Budsław” I baon i kompania zwiadowcza, "Iwieniec” III baon i "Krasne” dowództwo pułku i pozostałe jednostki. Pułk był organiczną jednostką rezerwowej 35 Dywizji Piechoty. Dowódcą pułku został dowódca pułku KOP "Wołożyn” płk piech. Władysław Mikołajczak.

                                     

1. Walki pułku w kampanii wrześniowej

35 Dywizja Piechoty zajęła pozycje na północnym odcinku Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew” w rejonie Tolcze – Turośl – Postoły – Dojlidy. W związku z niekorzystną sytuacją na południu kraju, dywizja została przydzielona do Armii "Małopolska” i skierowana do Lwowa. 207 pułk piechoty płk. Władysława Mikołajczaka w nocy z 9 na 10 września na stacji Czeremcha został załadowany do transportów kolejowych i dotarł do Lwowa w niepełnym składzie w dniach 15–16 września.

19 września resztki I/207 pp dołączyły do 3 pułku piechoty KOP płk. Zdzisława Zajączkowskiego.

                                     

2. Obsada personalna 207 pp

Organizacja wojenna i obsada personalna 207 pp we wrześniu 1939. W nawiasach podano nazwy jednostek mobilizujących.

Dowództwo 207 pułku piechoty batalion KOP "Krasne”

 • dowódca pułku – płk piech. Władysław Józef Mikołajczak
 • oficer łączności – kpt. Feliks Dzikielewski
 • naczelny lekarz – mjr dr Władysław Franciszek Smrokowski
 • II adiutant – kpt. Wacław Płoszewski
 • oficer zwiadowczy – por. Edmund Gójski
 • kwatermistrz – kpt. Jan Szczęsny Łazarewicz
 • I adiutant – kpt. Ludwik Skoczowski

I batalion KOP "Budsław”

 • dowódca batalionu – ppłk Eugeniusz Sylwester Juruś
 • adiutant – por. Witold Józef Witoszyński

II batalion KOP "Krasne”

 • adiutant – por. rez. Jerzy Jankowski
 • dowódca batalionu – mjr Teofil Dąbrowski

III batalion KOP "Iwieniec”

 • dowódca II plutonu – ppor. rez. Ścibor
 • dowódca plutonu łączności – por. Walenty Jakub Kucharczyk
 • oficer płatnik – por. Franciszek Seliga
 • dowódca batalionu – mjr Jan Styliński
 • dowódca I plutonu – ppor. rez. Jan Kolendo ranny IX 1939
 • dowódca 7 kompanii strzeleckiej – por. Andrzej Filar
 • adiutant – por. Jan Kulwieć
 • dowódca III plutonu – ppor. rez. Jabrzykowski ranny IX 1939
 • dowódca plutonu – ppor. rez. Rościsław Radoman
 • dowódca 8 kompanii strzeleckiej – kpt. Jan Karol Kociuba
 • dowódca II plutonu – por. rez. Edmund Szymański ranny IX 1939
 • dowódca I plutonu – por. Karol Władysław Rawicz-Prószyński
 • dowódca 9 kompanii strzeleckiej – kpt. Jan Zygmunt Kosiaty
 • dowódca III plutonu – ppor. rez. Józef Kuryło † IX 1939
 • dowódca I plutonu – ppor. rez. Bohdan Szczęsny Burzyński ranny IX 1939
 • dowódca 3 kompanii ckm – kpt. Stanisław Dzięciołowski ranny IX 1939
 • dowódca IV plutonu – ppor. rez. Aleksander Sienkiewicz † IX 1939
 • dowódca II plutonu – ppor. rez. Czesław Stanisław Barański
 • ppor. rez. Jan Stanisław Chrobak bez ustalonego przydziału

Pododdziały pozabatalionowe

 • kompania przeciwpancerna typ II 207 pp batalion KOP "Krasne” – kpt. Władysław Stawowski
 • kompania gospodarcza 207 pp batalion KOP "Krasne”
 • pluton łączności 207 pp batalion KOP "Krasne”
 • organa kwatermistrzowskie jednostek pozabatalionowych 207 pp batalion KOP "Krasne”
 • kompania zwiadowcza 207 pp batalion KOP "Budsław” – por. Mieczysław Wagner

Użytkownicy również szukali:

...
...
...