Poprzednia

ⓘ RBI (Risk Based Inspection)
                                     

ⓘ RBI (Risk Based Inspection)

RBI - współczesne metody planowania inspekcji i badań profilaktycznych obiektów/instalacji wykorzystujące zasady oceny ryzyka.

Metody te zawierają następujące etapy postępowania:

  • ocenę konsekwencji ekonomicznych i zagrożenia bezpieczeństwa.
  • zdefiniowanie przewidywanych nieciągłości oraz etapów postępowania i zakresów badań,
  • ponowną ocenę ryzyka, jeśli ma zastosowanie,
  • zidentyfikowanie i ocenę ryzyka związanego z eksploatacją określonego obiektu,
  • wykonanie badania w celu wykrycia nieciągłości,
  • podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu - naprawie lub wymianie wadliwego elementu.

Metody RBI są zaimplementowane i stosowane w zintegrowanym systemie informatycznym SZEOR.