Poprzednia

ⓘ Argument (retoryka)
Argument (retoryka)
                                     

ⓘ Argument (retoryka)

Argument – fakt lub okoliczność przytaczana w komunikacie celem potwierdzenia lub obalenia tezy.

Argumenty dzieli się na:

  • inne: oparte na doświadczeniu, powszechnej opinii lub wiedzy; autorytetach.
  • logiczne – oparte na indukcji, dedukcji i analogiach
  • rzeczowe – będące konkretnymi faktami, danymi itp.
  • emocjonalne – odwołujące się do uczuć, ambicji, wiary słuchaczy

Argumentem przeciwnym do danego jest kontrargument.