Poprzednia

ⓘ Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu
                                     

ⓘ Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu

Uczelnia oferuje studia licencjackie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku zarządzanie w ramach 8 specjalizacji.

W 2009 roku uczelnia zajęła 2 miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół wyższych organizowanym przez ACI i Głos Wielkopolski w kategorii niepublicznych uczelni licencjackich i inżynierskich.

PWSB wpisana jest do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod pozycją nr 82. Uczelnia powstała na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2001 r. i działa w myśl Ustawy o Wyższych Szkołach Zawodowych z dnia 26.06.1997 r.

Od początku swojej działalności siedziba uczelni mieściła się na ul. św. Marcin w Poznaniu. Od 2006 roku wszystkie zajęcia odbywają się w nowoczesnym, w pełni odremontowanym budynku przy ul. Niedziałkowskiego 18.

Od roku akademickiego 2005/2006 prowadzone są studia w języku angielskim na specjalności Management in business.

W drugiej połowie 2009 roku rozpoczęto wdrażanie kompleksowego programu rozwoju uczelni opartego na uzyskanym dofinansowaniu z Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program rozwojowy obejmuje:

 • rozwój infrastruktury edukacyjnej.
 • szkolenia, warsztaty, seminaria dla: studentów, absolwentów, kadry akademickiej i osób spoza środowiska akademickiego
 • uruchomienie od października 2009 roku nowej specjalizacji – Zarządzanie w turystyce bezpłatne studia I stopnia w trybie dziennym, z angielskim jako językiem wykładowym
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszorocznych
 • zwiększenie oferty Biura Karier obejmujące m.in. 6-miesięczne płatne staże zawodowe dla absolwentów oraz kompleksowe doradztwo dla studentów i absolwentów
 • większą współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi

Od 2010 roku uczelnia zmieniła nazwę na Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu.

                                     

1. Współpraca międzynarodowa

Uczelnia pozytywnie przeszła procedury akredytacyjne przeprowadzanej przez międzynarodową instytucję akredytacyjną szkół wyższych NIBS Network of International Business Schools. Uzyskanie akredytacji umożliwia prowadzenie wspólnych studiów, a docelowo uzyskanie podwójnych dyplomów przez absolwentów. Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych współpracuje z kilkunastoma uznanymi uczelniami zagranicznymi, z takich krajów jak Holandia, USA, Rumunia, Wielka Brytania, Kanada, Finlandia, Węgry, Dania, Hiszpania, Czechy, Francja, Austria i Bułgaria.

PWSB współpracuje m.in. z:

 • Agder University College – Norwegia
 • DQS Polska – Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen.
 • Tampere University of Technology – Finlandia
 • University of Louisville Kentucky – USA
 • King’s University College Uwo London – Kanada
 • Erasmus University, Rotterdam School Of Management
 • Partium Christian University, Oradea – Rumunia
 • University of Western Ontario – Kanada

Kadra prowadzi wykłady, wspólne badania naukowe i prezentacje na konferencjach międzynarodowych na:

 • Erasmus University, Rotterdam School of Management
 • USA – Academy of Management New York i Filadelfia
 • University of Louisville Kentucky
 • Partium Christian University, Oradea, Rumunia.
 • Oxford University
                                     

2. Inne działania

Samodzielnie oraz we współpracy z partnerami PWSBiJO realizuje także inne działania edukacyjne oraz angażuje się w promowanie kultury. Wśród tych działań wymienić można:

 • nauczanie języków obcych angielski, hiszpański wspólnie ze Studium Języków Obcych przy Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • warsztaty teatralno-językowe dla młodzieży pod kierunkiem Grzegorza Chołuja, aktora występującego m.in. na deskach Teatru Nowego w Poznaniu, we współpracy z Fundacją na Rzecz Edukacji Obywatelskiej
 • promocja sztuki poprzez organizację wystaw malarstwa i fotografii w funkcjonującej na terenie PWSBiJO Galerii BEKOS oraz koncertów zespołów muzycznych i chórów.
 • promowanie przedsiębiorczości akademickiej,
 • organizacja corocznej, międzynarodowej konferencji "Innovation in Management” z udziałem przedstawicieli zagranicznych ośrodków akademickich, we współpracy z Fundacją na Rzecz Edukacji Obywatelskiej
                                     

3. Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

PWSB w pełni wykorzystuje możliwości jakie daje Polsce członkostwo w Unii Europejskiej. Dzięki współpracy z Europejskim Biurem Inicjatyw Gospodarczych w lata 2008–2009 udało się pozyskać dofinansowanie na takie projekty jak:

 • "Kompetentny Absolwent – program rozwoju studentów i absolwentów”.
 • "Poznańska Przedsiębiorczość Akademicka”
 • "Shakespeare in school – warsztaty teatralno-językowe”
 • "Zarządzanie w hotelarstwie – studia w języku angielskim oraz szkolenia dla osób spoza środowiska akademickiego”
                                     

4. Informacje dodatkowe

Uczelnia posiada Kartę Erasmusa – prawo do uczestniczenia w międzynarodowej wymianie studentów i wykładowców. Wprowadziła także ECTS – Europejski Systemu Oceny Nauczania.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...