Poprzednia

ⓘ Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
                                     

ⓘ Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne – ogólnopolska organizacja pozarządowa zrzeszająca gerontologów, geriatrów i inne osoby, które zawodowo lub naukowo związane są z problematyką procesów starzenia się i starości.

Organizacja założona w 1973 roku z inicjatywy Jerzego Piotrowskiego, jej pierwszego prezesa. Funkcje przewodniczących Zarządu Głównego pełnili w kolejnych latach również: Zofia Kuratowska, Wojciech Pędich, Andrzej Tymowski i Barbara Bień. Od 2017 roku prezesem PTG jest Katarzyna Wieczorowska-Tobis.

Członkowie PTG reprezentują różnorodne grupy zawodowe i społeczne m.in. z zakresu medycyny, socjologii, polityki społecznej, pielęgniarstwa, ekonomii, demografii, pracy socjalnej, psychologii.

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne posiada oddziały w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Kielcach. Istnieją dwie sekcje Towarzystwa: Sekcja Rehabilitacji oraz Sekcja Gerontologii Doświadczalnej.

PTG zajmuje się prowadzeniem badań naukowych, organizacją zjazdów i konferencji naukowych, sympozjów i kursów szkoleniowych, konkursów naukowych oraz reprezentuje polską gerontologię w towarzystwach międzynarodowych - wszyscy członkowie organizacji są jednocześnie członkami Międzynarodowego Towarzystwa Gerontologicznego i Geriatrycznego.

Od 1995 roku towarzystwo publikuje kwartalnik naukowy "Gerontologia Polska".

                                     

1. Władze

Zarząd Główny:

 • Członek ZG PTG dr hab. Małgorzata Mossakowska
 • Wiceprzewodnicząca prof. UJ dr hab. Anna Skalska
 • Skarbnik ZG PTG dr Agnieszka Neumann-Podczaska
 • Sekretarz ZG PTG dr Krzysztof Sawiński
 • Przewodnicząca ZG PTG prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
 • Członek ZG PTG dr Janina Kokoszka-Paszkot
 • Członek ZG PTG prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
 • Wiceprzewodnicząca dr hab. Beata Bugajska
 • Honorowy Prezes prof. dr hab. med. Wojciech Pędich
 • Członek ZG PTG dr hab. Mariusz Wysokiński

Komisja rewizyjna:

 • Członkowie: dr Łukasz Jurek, dr Małgorzata Kaczmarczyk, dr Rafał Iwański, dr Anna Szafranek
 • Przewodniczący prof. dr hab. Piotr Błędowski – przewodniczący
                                     

2. Oddziały i sekcje

Oddziały PTG:

 • Dr n. biol. Dorota Talarska – Oddział Poznański
 • Dr Joanna Hoffmann-Aulich – Oddział Lubuski
 • Dr Alicja Cicha Mikołajczyk – Oddział Mazowiecki
 • Dr Dorota Kozieł – Oddział Świętokrzyski
 • Dr med. Jerzy Foerster – Oddział Gdański
 • Dr hab. med. Zyta Beata Wojszel – Oddział Podlaski
 • Dr Anna Gutowska – Oddział Łódzki
 • Dr Maria Zrałek – Oddział Katowicki
 • Dr hab. med. Katarzyna Szczerbińska – Oddział Krakowski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Marczewski – Oddział Lubelski
 • Dr Marta Giezek – Oddział Szczeciński
 • Prof. dr hab. Anna Skrzek – Oddział Dolnośląski
 • Prof. dr hab. Marta Muszalik – Oddział Kujawski

Sekcje PTG:

 • Sekcja Rehabilitacji
 • Sekcja Gerontologii Doświadczalnej

Użytkownicy również szukali:

gerontologia polska online,

...
...
...