Poprzednia

ⓘ Korporacja Akademicka Surma
                                     

ⓘ Korporacja Akademicka Surma

Korporacja Surma – męska organizacja akademicka założona 24 lutego 1920 jako Akademickie Towarzystwo Surma jako związek śpiewaczy o cechach korporacji akademickiej. 14 kwietnia 1921 pod wpływem Korporacji Magna-Polonia i Korporacji Lechia zmieniła formę organizacyjną i ostatecznie przekształciła się w korporację akademicką. Reaktywowana 31 maja 2008.

Tak jak w przypadku innych korporacji, Surma była organizacją ideowo-wychowawczą dbającą o rozwój intelektualny, duchowy, fizyczny i towarzyski swoich członków. Szczególnym rodzajem działalności Surmy było kultywowanie wielkopolskich tradycji śpiewaczych. W latach 1920–1939 ogólna liczba członków wynosiła 188.

Surma była członkiem rzeczywistym Związku Polskich Korporacji Akademickich.

W 1928 Surma zawarła kartel z Korporacją Quritia, a w 1933 z Korporacją Gedania Posnaniensis.

W latach 1939-1989 jej działalność, tak jak wszystkich innych korporacji, była zabroniona i ograniczała się wyłącznie do nieoficjalnych spotkań przedwojennych członków.

W obecnych czasach działalność Surmy, tak jak za czasów międzywojennych, skupia się na wszechstronnym rozwoju swoich członków.

Korporacja Surma, obok korporacji: Magna-Polonia, Lechia, Baltia, Masovia, Roma oraz Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich jest członkiem Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego PKM.

                                     

1. Zasady

Członkowie korporacji starają się wcielać w życie następujące idee zwane czterema filarami:

 • Patria Ojczyzna – podejmować działania na rzecz dobra Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Religio Religia – żyć zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego,
 • Scientia Nauka – nieustannie poszerzać swoją wiedzę,
 • Amicitia Przyjaźń – pielęgnować i pogłębiać przyjaźń łączącą korporantów.
                                     

2. Organizacja korporacji

Hierarchia

Członkowie korporacji dzielą się na:

 • rycerzy in. barwiarze – członkowie czynni,
 • giermków in. fuksy – członkowie bierni,
 • honorowych – członkowie honoris causa.
 • filistrów
 • zwyczajnych – członkowie wspierający,

Struktura

Ze względu na przynależność do jednej z wymienionych grup, członkowie należą do:

 • konwentu czynnego – rycerze,
 • koła filistrów – filistrzy zwyczajni i honorowi.
 • coetusu – giermkowie,

Władze

Władzę wykonawczą sprawuje Prezydium, składające się z prezesa, wiceprezesa wewnętrznego, wiceprezesa zewnętrznego, sekretarza, skarbnika oraz oldermana odpowiedzialnego za przygotowanie kandydatów oraz opiekę nad giermkami.

Kontrolę nad działalnością korporacji oraz poszczególnych jej organów sprawuje komisja rewizyjna.

                                     

3. Barwy, insygnia, dewiza

Barwy korporacji są zielono-złoto-czerwone, co symbolizuje nadzieję zielona, braterstwo i rycerstwo złota oraz gotowość do oddania życia za ojczyznę czerwona.

Zasady noszenia insygniów regulowane są przez Comment oraz niepisane zwyczaje. Wyróżnia się następujące insygnia:

 • dla filistrów i rycerzy: otok trójbarwny
 • dla giermków: otok dwubarwny zielono-czerwony
 • dekiel – czapka koloru zielonego
 • dla giermków: wąska, dwubarwna zielono-czerwona;
 • banda – szarfa w barwach korporacji noszona z prawego ramienia na lewy bok
 • dla filistrów: szeroka, trójbarwna,
 • dla rycerzy: wąska, trójbarwna,
 • dla filistrów: złoty,
 • dla rycerzy: srebrny,
 • cyrkiel – znaczek wpinany w butonierkę
 • przez giermków nienoszony.

Dewiza korporacji brzmi "Deus et Patria!”.

                                     

4. Znani surmici

Członkowie honorowi

 • prof. Łucjan Kamieński – kompozytor, muzykolog i pedagog
 • ks. Narcyz Putz – błogosławiony kościoła katolickiego
 • Feliks Nowowiejski – kompozytor
 • dr Bernard Śliwiński – prezydent Bydgoszczy

Członkowie zwyczajni

 • prof. Eligiusz Preisler – lekarz
 • Marian Mike – historyk i kustosz Muzeum Miasta Poznania
 • prof. Stefan Gospodarka – matematyk
 • prof. Ludwik Komczyński – lekarz i rekotor Uniwersytetu w Białymstoku
 • prof. Witold Hensel – archeolog

Użytkownicy również szukali:

...
...
...