Poprzednia

ⓘ Podział administracyjny Gruzji
Podział administracyjny Gruzji
                                     

ⓘ Podział administracyjny Gruzji

Gruzja administracyjnie jest podzielona na 9 regionów, dwie republiki autonomiczne posiadające własne rządy oraz miasto wydzielone Tbilisi. Jednostkami drugiego rzędu jest 67 municypiów oraz 5 miast wydzielonych.

Podział regionalny na terenie Gruzji został ustalony w latach 1994-1996. Administracją regionów zarządzają komisarze państwowi powoływani przez prezydenta.

Autonomiczne republiki Abchaska ASRR i Adżarska ASRR powstały za czasów ZSRR. Ich reorganizacja oraz nadanie szerszej autonomii zostało uregulowane przez gruzińską konstytucję. Ponadto w czasach radziecki w skład Gruzińskiej SRR wchodził obwód autonomiczny Południowoosetyjski.

Wchodząca formalnie w skład Gruzji autonomiczna Abchazja po rozpadzie ZSRR ogłosiła niepodległość i w wyniku działań zbrojnych wyparła wojska gruzińskie ze swego terytorium. Niepodległość Abchazji uznaje na arenie międzynarodowej tylko kilka państw, w tym Rosja.

Autonomiczna Adżaria rządzona jest przez premiera lokalnego rządu. Obecnie władze adżarskie są w pełni lojalne wobec rządu w Tbilisi po tym jak w 2004 roku władze gruzińskie w sposób pokojowy zmusiły do ustąpienia lokalnego przywódcę Asłana Abaszydzego, który jakkolwiek nie proklamował formalnej niepodległości, to jednak od czasów rozpadu ZSRR prowadził niezależną politykę i uniemożliwiał gruzińskim władzom centralnym jakikolwiek wpływ na decyzje adżarskich władz.

Odrębną kwestią jest zagadnienie jednego z regionów, formalnie należącego do Gruzji, do którego władze gruzińskie stosują nazwę "Region Cchinwali”, a który obejmuje obszar Osetii Południowej. Do 1990 roku istniał Południowoosetyjski Obwód Autonomiczny, zlikwidowany przez władze gruzińskie po rozpadzie ZSRR i podzielony następnie pomiędzy cztery jednostki administracyjne regiony. Decyzja ta spotkała się ze sprzeciwem Osetyjczyków, który przybrał zbrojny charakter, co doprowadziło to do walk z wojskami gruzińskim i w konsekwencji – spowodowała secesję regionu. W wyniku walk separatyści przejęli władzę nad znaczną częścią obszaru dawnego Południowoosetyjskiego OA. Po wojnie w 2008 r. Gruzja straciła kontrolę nad całym obszarem Osetii Południowej, gdyż z pomocą Rosji separatyści opanowali pozostałe tereny dawnego okręgu autonomicznego do tego czasu część Osetii Południowej zamieszkana przez Gruzinów i lojalna wobec władz w Tbilisi podlegała administracji gruzińskiej. Niepodległość Południowej Osetii została uznawana przez kilka państw, w tym Rosję. Wobec sukcesów separatystów rząd Gruzji proponował utworzenie Południowoosetyjskiego Obwodu Autonomicznego oraz przyznanie szerszej autonomii na zasadzie podobnej tej, jaka istnieje obecnie w Adżarii.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...