Poprzednia

ⓘ Manufacturing Execution System
                                     

ⓘ Manufacturing Execution System

Manufacturing Execution System – system komunikacji i informowania obszaru produkcji.

Systemy klasy MES wykorzystując technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio-produkcyjnych.

Dzięki funkcjonalności systemu można uzyskać natychmiastowy sygnał zwrotny o stopniu wykonania produkcji, podejmować na bieżąco właściwe decyzje i reagować na bieżąco na nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego. Pozyskane dane z procesu produkcyjnego pozwalają na analizę kluczowych wskaźników efektywności na produkcji i uzyskanie prawdziwego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

                                     

1. Typowe funkcje systemów klasy MES

 • generowanie automatycznych raportów, szczegółowa analiza zgromadzonych informacji,
 • śledzenie i wizualizacja produkcji w toku w czasie rzeczywistym,
 • prognoza czasu realizacji zlecenia produkcyjnego na podstawie rzeczywistych wskaźników wydajności produkcji,
 • opcjonalnie wymiana danych z systemami klasy MRP/ERP na poziomie "wertykalnym”,
 • możliwość wymiany danych ze sterownikami i systemami wizualizacji,
 • zbieranie informacji o wadach i jakości produkowanych części,
 • harmonogramowanie przeglądów i remontów,
 • aktualizacja stanów magazynów materiałów, półproduktów, produktów finalnych,
 • śledzenie przepływu wyrobów, genealogia produkcji,
 • natychmiastowe powiadamianie o zatrzymaniach występujących w czasie produkcji,
 • podsumowania i rozliczenia kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich produkcji,
 • akwizycja danych z procesu technologicznego,
 • rejestracja przyczyn przestojów nieplanowanych,
 • śledzenie rzeczywistego czasu i wydajności pracy maszyn i ludzi,
 • opcjonalnie współpraca z systemami klasy CMMS na poziomie "horyzontalnym”.
 • śledzenie przestojów planowanych i przestojów nieplanowanych i ludzi,
 • możliwość wprowadzania danych automatycznie maszyna, jak i ręcznie człowiek,
 • rejestracja przyczyn przestojów planowanych,
 • planowanie wykonania zleceń produkcyjnych i kontrola wykonania na poziomie operacyjnym,
                                     

2. Korzyści z wdrożenia systemu

 • wzrost wskaźnika OEE
 • poprawa wizualizacji produkcji w toku
 • wzrost produktywności
 • zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
 • obniżenie kosztów produkcji
 • skrócenie przestojów nieplanowanych, jak i przestojów planowanych
 • poprawa jakości produkcji
 • skrócenie czasu cyklu produkcyjnego