Poprzednia

ⓘ Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie
                                     

ⓘ Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola – niepubliczna uczelnia w Lublinie działająca w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2000 r., zezwalającą na rozpoczęcie działalności. Szkoła zarejestrowana jest w Rejestrze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 186. Proces kształcenia odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Uczelnia organizuje również kursy języka migowego oraz kursy pilotów wycieczek. Jest wyższą szkołą zawodową. Nowoczesny budynek szkoły znajduje się w dzielnicy Czechów. Budynek został oddany do użytku w 1999 roku, a jego właścicielem jest założyciel uczelni – Ośrodek Usług Edukacyjnych. Szkoła jest członkiem Unii Akademickiej.

                                     

1. Charakterystyka

Uczelnia posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Szkoła dysponuje aulą gromadzącą 200 osób, gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, biomechaniki, masażu, laboratorium chemicznym, pracowniami turystyki, hotelarstwa, gastronomii, geografii i informatyki. Na terenie uczelni znajdują się sale rekreacyjne siłownia, sale do aerobiku i ćwiczeń na trenażerach oraz sale ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych. Studenci WSSP im. W. Pola mają również możliwość korzystania z krytego basenu oraz hali do gier sportowych. Ponadto uczelnia posiada sieć komputerową ze stałym, satelitarnym oraz radiowym dostępem do Internetu, opartą na najnowocześniejszych systemach. Dostęp do Internetu możliwy jest z dowolnego miejsca w budynku szkoły. Część pomieszczeń posiada klimatyzację i monitoring. Od 2010 dla mieszkańców i studentów fizjoterapii uruchomione zostało nowocześnie wyposażone Akademickie Centrum Fizjoterapii. Studenci mogą korzystać z zasobów biblioteki ok. 20 000 woluminów. Do udogodnień należy również obszerny parking. Szkoła posiada dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej, jak i samochodami osobowymi. Uczelnia posiada również dostęp do położonego na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego w Piotrawinie, oddalonego 15 km od Kazimierza Dolnego. Uczelnia posiada również własne wydawnictwo.

                                     

2. Władze

 • Kanclerz – Założyciel: doc. Henryk Stefanek
 • Rektor: prof. dr hab. Witold Kłaczewski
 • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu: dr n. med. Witold Furgał, prof. WSSP
 • Prodziekan – dr n. biol. Małgorzata Gorzel
 • Prodziekan – dr n. med. Małgorzata Starczyńska
 • Prodziekan – dr hab. Mariusz Korczyński, prof. WSSP
 • Dziekan Wydziału Turystyki i Wychowania Fizycznego: prof. dr hab. Leopold Dolecki
 • Dziekan Wydziału Studiów Anglojęzycznych – prof. Agnieszka Pedrycz – Wieczorska
                                     

3. Wydziały i kierunki kształcenia

Obecnie r. akad. 2016/17 Uczelnia prowadzi kształcenie na siedmiu kierunkach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w ramach trzech wydziałów.

 • Filologia: anglistyka, iberystyka
 • Wydział Studiów Anglojęzycznych
 • Zdrowie publiczne
 • Kosmetologia
 • Fizjoterapia
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Pedagogika specjalna
 • Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego
 • Wychowanie fizyczne
 • Turystyka i Rekreacja

Szkoła daje możliwość również podjęcia studia podyplomowych z zakresu nauk ekonomicznych, pedagogicznych i nauk o zdrowiu.

                                     

4. Partnerzy uczelni

 • Escola Superior de Educacao w Lizbonie
 • Universitatea "Dunarea de Jos” Din Galati
 • Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej w Mińsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła w Równem
 • Yeditepe University w Stambule
 • Uniwersytet Le Mirail w Tuluzie
 • University Collage of Economics and Culture
 • Uniwersytet Urbana w Ohio
 • Fakulteta za Komercialne in Poslovne Vede
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Universidade do Algarve
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • College of Tourism and Hotel Management w Nikozji
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie
 • Universite Nancy
 • Information Systems Management Institute w Rydze
 • Politechnika Lubelska
 • Universidad w Jaén
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Rówieński Instytut Słowianoznawstwa w Równem
 • Intercollege w Limassol
 • Uniwersytet w Niszu
 • Uniwersytet Miskolci Egyetem