Poprzednia

ⓘ Elektroniczna mapa nawigacyjna
Elektroniczna mapa nawigacyjna
                                     

ⓘ Elektroniczna mapa nawigacyjna

Electronic Navigational Chart – jest to tradycyjna mapa morska lub wybrane jej elementy, które przetworzone są na postać cyfrową przechowywaną w pamięci komputera.

Mapa umożliwia wygenerowanie fragmentu mapy na ekranie monitora. Jest oryginalną bazą danych standaryzowaną, co do zawartości, struktury i formatu, wydawana jest przez upoważnione biura hydrograficzne. Zawiera informacje umożliwiające bezpieczną żeglugę.

ENC jest jednym z elementów ECDIS ang. Electronic Chart Display and Information System, czyli systemu zobrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej, który jest nawigacyjnym systemem informacyjnym. Jeżeli system spełnia wymóg dotyczący posiadania zaktualizowanych map określony prawidłem V/20 Konwencji SOLAS 1974, zdolny jest do zobrazowania wybranej informacji z wewnątrzsystemowej bazy danych SENC ang. System Electronic Navigational Chart oraz informacji pozycyjnej pochodzącej z innych sensorów, przykładowo GPS.