Poprzednia

ⓘ Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
                                     

ⓘ Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

                                     

1. Dorobek naukowy

Na Wydziale zatrudnionych jest ok. 350 osób. W grupie nauczycieli akademickich liczącej 230 osób jest 27 profesorów tytularnych, 26 doktorów habilitowanych, 130 doktorów. W grupie pracowników naukowo- i inżynieryjno-technicznych liczącej 106 osób, 10 posiada stopień doktora.

                                     

1.1. Dorobek naukowy Biologia

 • nauczanie biologii i chemii
 • 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia, specjalność
 • nauczanie biologii i geografii
 • 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia
 • biologia środowiskowa
 • biochemia
 • mikrobiologia
 • biologia ogólna i eksperymentalna
 • 2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia, specjalności
 • 3-letnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia
 • 2-letnie niestacjonarne studia drugiego stopnia, specjalność
 • biologia środowiskowa
                                     

1.2. Dorobek naukowy Biotechnologia

 • 2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia
 • 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia
                                     

1.3. Dorobek naukowy Geografia

 • 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia
 • 3-letnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia
 • 2-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia
                                     

1.4. Dorobek naukowy Ochrona środowiska

 • geograficzne podstawy ochrony środowiska
 • biologiczne podstawy ochrony środowiska
 • 2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia, specjalności
 • 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii
                                     

1.5. Dorobek naukowy Turystyka i Rekreacja

 • 2-letnie stacjonarne drugiego stopnia
 • 2-letnie niestacjonarne drugiego stopnia
 • 3-letnie niestacjonarne pierwszego stopnia
 • 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia

4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie dla absolwentów biologii, biotechnologii i geografii.

                                     

1.6. Dorobek naukowy Władze, kadencja: 2005/2008

Wydziałem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dziekan we współpracy z Prodziekanami. Na wydziale analogiczną do Senatu funkcję pełni Rada Wydziału obejmująca wszystkich pracowników nauki i reprezentację pozostałych grup pracowniczych i studentów.

 • prodziekan – dr hab. Andrzej Świeca, prof. UMCS
 • dziekan – prof. dr hab. Ryszard Dębicki
 • prodziekan – prof. dr hab. Jerzy Rogalski
                                     

1.7. Dorobek naukowy Instytut Biologii

 • Zakład Anatomii i Cytologii Roślin
 • Zakład Fizjologii Zwierząt
 • Zakład Ochrony Przyrody
 • Zakład Geobotaniki
 • Zakład Biologii Komórki
 • Zakład Biofizyki
 • Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii
 • Zakład Fizjologii Roślin
 • Zakład Zoologii
 • Zakład Ekologii
 • Pracownia Metodyki Nauczania Biologii
 • Zakład Immunologii Bezkręgowców
 • Zakład Botaniki i Mykologii
                                     

1.8. Dorobek naukowy Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii

 • Zakład Mikrobiologii Przemysłowej
 • Zakład Mikrobiologii Środowiskowej
 • Zakład Wirusologii i Immunologii
 • Zakład Biologii Molekularnej
 • Zakład Genetyki i Mikrobiologii
                                     

1.9. Dorobek naukowy Instytut Nauk o Ziemi

 • Zakład Geologii i Ochrony Litosfery
 • Zakład Meteorologii i Klimatologii
 • Zakład Geomorfologii
 • Zakład Ochrony Środowiska
 • Obiekt Instytutu Nauk o Ziemi
 • Zakład Kartografii
 • Zakład Gleboznawstwa
 • Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii
 • Pracownia Dydaktyki Geografii
 • Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu
 • Roztoczańska Stacja Naukowa w Guciowie
 • Pracownia Geograficznych Systemów Informacyjnych
 • Zakład Hydrografii
 • Zakład Geografii Ekonomicznej
                                     

1.10. Dorobek naukowy Zakład Biochemii

W ramach Wydziału istnieją ponadto: Pracownia Mikroskopii Elektronowej, Pracownia Komputerowa, Biblioteka Nauk Biologicznych, Biblioteka Instytutu Nauk o Ziemi oraz Centralna Składnica Map. Przy Zakładzie Anatomii Porównawczej i Antropologii działa Muzeum Zoologiczne, a Zakład Botaniki i Mykologii posiada unikalne zbiory zielnikowe. Wydział sprawuje nadzór naukowy nad Ogrodem Botanicznym UMCS i opiekuje się stacją naukowo-badawczą Calypsobyen w rejonie Belsund na Zachodnim Spitsbergenie.