Poprzednia

ⓘ Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
                                     

ⓘ Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest dziesiątym Wydziałem UMCS. Utworzony został 23 kwietnia 1997 roku, w wyniku przekształcenia z Instytutu Wychowania Artystycznego.

                                     

1. Historia

Pierwszym dziekanem Wydziału został prof. art. graf. Maksymilian Snoch. Wydział został powołany w 1997 roku, aczkolwiek kształcenie artystyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej rozpoczęło się znacznie wcześniej. W roku 1971 w ramach Wyższego Studium Nauczycielskiego UMCS utworzono kierunek wychowanie muzyczne, zaś w 1972 roku kolejny – wychowanie plastyczne. Początkowo były to studia trzyletnie. Jesienią 1973 roku, w ramach nowo utworzonego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, uruchomiono pięcioletnie studia artystyczne o profilu nauczycielskim: wychowania plastycznego i wychowania muzycznego. W 1974 roku powstał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Zakład Wychowania Plastycznego oraz Zakład Wychowania Muzycznego. W 1976 roku obie jednostki weszły w skład nowo powołanego Instytutu Wychowania Muzycznego, funkcjonującego w ramach Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Pierwszym dyrektorem Instytutu został doc. Kazimierz Dobrzyński, muzykolog z Warszawy. W tym samym czasie Instytut otrzymał pierwszą własną siedzibę, w nieistniejącym już pawilonie przy ul. Zana 11a. Od 1989 roku Instytut Wychowania Artystycznego zaczął funkcjonować na prawach wydziału. W 1991 roku Instytut otrzymał trzy budynki położone przy al. Kraśnickiej 2, o łącznej powierzchni 4000 m². Aktualnie stanowią one siedzibę Wydziału.

1 października 2001 r. wprowadzono na Wydziale nowe nazwy kierunków studiów. Kierunek wychowanie plastyczne zmienił nazwę na edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, natomiast kierunek wychowanie muzyczne zmienił nazwę na edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. W 1999 roku przeprowadzono pierwszy nabór kandydatów na 5-letnie stacjonarne studia magisterskie na kierunek grafika, zaś w 2001 roku rozpoczęto rekrutację na kierunek malarstwo. W tym samym roku akademickim uruchomiono także 3-letnie licencjackie studia wieczorowe na kierunku jazz i muzyka estradowa. Od 2003 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki.

                                     

2. Struktura wydziału

Wydział Artystyczny podzielony jest na dwa odrębne instytuty: Instytut Muzyki oraz Instytut Sztuk Pięknych. Ponadto na wydziale swoją siedzibę mają różnego rodzaju organizacje, m.in. Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Artystycznego, studenckie koła naukowo-artystyczne, czy Biblioteka Wydziału Artystycznego, powiązana strukturalnie z Biblioteką Główną UMCS.

                                     

3. Program studiów

Na Wydziale Artystycznym UMCS prowadzone są studia na kierunkach:

  • malarstwo – 5-letnie studia stacjonarne magisterskie, oraz 2-letnie studia stacjonarne II st.
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – 3-letnie studia stacjonarne I st., 2-letnie studia stacjonarne II st.;
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – 3-letnie studia stacjonarne I st., 2-letnie studia stacjonarne II st.;
  • grafika – 5-letnie studia stacjonarne magisterskie oraz 2-letnie studia stacjonarne II st.;
  • jazz i muzyka estradowa – 3-letnie studia stacjonarne I st.;

Ponadto Wydział Artystyczny prowadzi studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja plastyczna, Grafika komputerowa i DTP, Grafika wydawnicza, Malarstwo, Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym, Animacja komputerowa i etiuda filmowa, Emisja głosu, Fotografia, Multimedia, Muzykoterapia, Realizator dźwięku w studio i na koncercie, Reklama i komunikacja wizualna, Scenografia i wystawiennictwo, Wzornictwo.                                     

4. Władze, kadencja: 2016–2020

Wydziałem kieruje Dziekan Wydziału, we współpracy z Prodziekanami. Ponadto Dziekan pełni także funkcję reprezentatywną. Funkcję analogiczną do Senatu Uczelni na Wydziale pełni Rada Wydziału, obejmująca wszystkich pracowników nauki, oraz reprezentację pozostałych grup pracowniczych i studentów. Ostatnie Wybory na Dziekana i Prodziekanów Wydziału Artystycznego miały miejsce w maju 2016 roku. Obecne władze Wydziału na kadencję 2016–2020 prezentują się następująco:

  • Dziekan – prof. dr hab. Krzysztof Szymanowicz;
  • Prodziekan ds. studenckich i kształcenia – dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska;
  • Dyrektor Instytutu Muzyki – prof. dr hab. Marzena Zofia Bernatowicz;
  • Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych – prof. dr hab. Jan Ferenc.
  • Prodziekan ds. naukowych i artystycznych – dr Anna Beata Barańska;

Użytkownicy również szukali:

umcs wydział artystyczny plan zajęć,

...
...
...