Poprzednia

ⓘ Józef Opioła
                                     

ⓘ Józef Opioła

Józef Opioła – katolicki prezbiter, proboszcz parafii w Szebniach, dziekan jasielski, Kapelan AK.

Gimnazjum ukończył w Rzeszowie, a potem był w Seminarium Duchownego w Przemyślu. 19 czerwca 1932 otrzymał święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął w Sanoku pracował tam jako nauczyciel w Państwowym Gimnazjum Męskim od listopada 1932 i Szkole Handlowej, później pracował w Zręcinie, a następnie w Strzyżowie. Do Szebni przybył 1 sierpnia 1937 r. Uczył tu m.in. religii. W czasie okupacji niósł pomoc i otuchę ofiarom niemieckiego terroru, wspomagał więźniów obozu hitlerowskiego w Szebniach, dostarczając im żywność i lekarstwa oraz przekazywał korespondencję, pomagał też żołnierzom AK jako powiernik wielu tajemnic polskiego podziemia. W pierwszych latach Polski Ludowej był niejednokrotnie przesłuchiwany przez UB.W l. 1950 - 1956 był wicedziekanem, a w l. 1957 - 1974 dziekanem dekanatu jasielskiego. W 1974 r. otrzymał tytuł honorowego kapelana papieskiego. Za pomoc dla AK odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.