Poprzednia

ⓘ Narodowy Bank Węgier
Narodowy Bank Węgier
                                     

ⓘ Narodowy Bank Węgier

Narodowy Bank Węgier – węgierski bank centralny powstały w 1924 roku, działający na podstawie ustawy o Narodowym Banku Węgier z 2001 roku, pełniący funkcję banku centralnego na Węgrzech.

MNB funkcjonuje jako spółka akcyjna akcje o wartości 10 mld forintów należą do skarbu państwa. W obowiązkach Narodowego Banku Węgier, poza emisją banknotów narodowych, leży prowadzenie zagranicznej polityki pieniężnej, zarządzanie rezerwami dewizowymi, prowadzenie statystyk i ich publikacja, utrzymanie stabilności systemu finansowego w kraju oraz rozwoju systemu płatniczego.

Narodowy Bank Węgier jest członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i posiada udział w jego kapitale w wysokości 77 milionów euro.

Centrala MNB mieści się w Budapeszcie. Oprócz niej na Narodowy Bank Węgier składa się także 26 departamentów pod nadzorem prezesa, 3 wiceprezesów i 10 dyrektorów wykonawczych. MNB ma 4 oddziały regionalne. Liczba pracowników na rok 2004 wynosiła 944.

Magyar Nemzeti Bank sfinansuje edukację nowych ekonomistów węgierskich, zrywając z nauczaniem błędnych neoliberalnych doktryn ekonomicznych. Kwota jaką instytucja chce na ten cel przeznaczyć to 200 miliardów HUF.

                                     

1. Struktura organizacyjna

MNB składa się z 4 podorganów współpracujących ze sobą.

Rada Monetarna

Rada monetarna jest najwyższym organem decyzyjnym MNB. Składa się z 7-9 członków nominowanych przez prezydenta Węgier na okres 6 lat, którzy spotykają się średnio dwa razy w miesiącu. Prezes MNB oraz wiceprezesi również są członkami Rady Monetarnej.

Zarząd

Zarząd to organ wykonawczy. W jego kompetencjach leży realizacja decyzji Rady Monetarnej. W skład zarządu wchodzi prezes i wiceprezesi.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podorgan ten reprezentowany jest przez Ministra Finansów. Jest uprawniony do wszelkich zmian w statucie MNB lub jego ustanowienia, akceptacji bilansu bądź rachunku wyników oraz wyboru audytora.

Rada Konsultacyjna

W jej skład wchodzi 6 członków: przewodniczący, 3 członków wybieranych przez Parlament, przedstawiciel Ministerstwa Finansów oraz pełnomocnik Ministra Finansów. Zadaniem Rady jest ogólny nadzór nad działalnością MNB.