Poprzednia

ⓘ Długość geograficzna
Długość geograficzna
                                     

ⓘ Długość geograficzna

Długość geograficzna – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt dwuścienny zawarty między półpłaszczyzną południka 0, a półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na powierzchni Ziemi.

Punkty położone na półkuli wschodniej, czyli na wschód od południka 0° do 180°, mają długość geograficzną wschodnią symbol E, czasem nazywaną też długością geograficzną dodatnią. Punkty położone na półkuli zachodniej, czyli na zachód od 0° do 180°, mają długość geograficzną zachodnią symbol W, czyli ujemną. Wszystkie punkty położone na tym samym południku mają tę samą długość geograficzną.

W zależności od długości geograficznej, można obliczać matematycznie czas słoneczny miejscowy. Począwszy od południka 0°, na którym czas nosi nazwę czasu uniwersalnego GMT to:

 • na zachód odejmuje się godziny GMT – X
 • na wschód dodaje się godziny GMT + X

Do obliczeń czasu:

 • 15° to jedna godzina, 360°/24h = 15°
 • 1° to 4 minuty.

W przeszłości dla wyznaczania długości geograficznej istotne było od którego południka ją liczono. Wyznaczano ją m.in. od Ferro na Wyspach Kanaryjskich, Paryża, Rzymu i Pułkowa k. Petersburga. W 1911 Międzynarodowa Unia Geograficzna przyjęła za powszechnie obowiązujący południk przechodzący przez główny teleskop w Królewskim Obserwatorium Astronomicznym w Greenwich dzielnica Londynu.

                                     

1. Historia

Pomiar długości geograficznej jest istotny zarówno dla potrzeb kartografii, jak nawigacji morskiej. Marynarze i podróżnicy w przeszłości często stykali się z problemem jej precyzyjnego określenia. Szerokość geograficzna była obliczana z pomocą kwadrantu lub astrolabium, poprzez pomiar położenia Słońca lub wybranych gwiazd, ale długości geograficznej nie można było określić w podobny sposób. Amerigo Vespucci był prawdopodobnie pierwszym, który zaproponował rozwiązanie, poświęcając wiele czasu i sił na studiowanie problemu podczas swoich podróży po Nowym Świecie.

Poprzez porównanie względnych pozycji Księżyca i Marsa z ich oczekiwanymi pozycjami, Vespucci mógł z grubsza oszacować swoje położenie względem długości geograficznej. Jednak jego metoda miała kilka ograniczeń: po pierwsze, wymagała wystąpienia specyficznego zjawiska astronomicznego w tym wypadku, przejścia Marsa w tej samej rektascensji co Księżyc i obserwator musiał porównać obserwacje z danymi z almanachu. Trzeba było również znać dokładny czas, a to było trudne do ustalenia w dalekich krajach; dodatkowo metoda wymagała stabilnej platformy obserwacyjnej, o którą trudno na statku kołyszącym się na morzu.

W odróżnieniu od szerokości geograficznej, której naturalnym punktem zerowym, czyli punktem odniesienia, jest równik, dla długości geograficznej taki punkt nie istnieje. Zatem południk odniesienia, południk zerowy, musi być wybrany umownie. Częstą praktyką było uznawanie południka przechodzącego przez stolicę kraju, z którego wywodził się obserwator, za południk odniesienia. Brytyjscy kartografowie od dawna używali południka przechodzącego przez Greenwich w Londynie, ale w użyciu były jeszcze inne umowne "południki zerowe", przechodzące przez np. El Hierro, Rzym, Kopenhagę, Jerozolimę, Petersburg, Pizę, Paryż, Filadelfię czy Waszyngton. W 1884 w Waszyngtonie odbyła się międzynarodowa konferencja International Meridian Conference, która zaakceptowała południk Greenwich jako uniwersalny południk zerowy.

                                     
 • Długość geograficzna ang. Longitude film telewizyjny z 2000 roku wyprodukowany przez Granada Production i A E Television Networks dla stacji telewizyjnej
 • geograficzne szerokość i długość geograficzna mierzone w stopniach, minutach i sekundach kątowych. Początkiem układu współrzędnych geograficznych jest
 • długość fizyczna długość geograficzna długość fali długość ekliptyczna długość Plancka długość słowa długość łuku długość całkowita długość między pionami
 • Szerokość geograficzna ang. latitude, symbol φ jedna ze współrzędnych geograficznych druga współrzędna to długość geograficzna kąt pomiędzy półprostą
 • Siatka geograficzna układ południków i równoleżników na globusie lub w myślach na kuli ziemskiej. Południk zerowy i równik ziemski tworzą układ, względem
 • lądowiska Gryźliny Współrzędne geograficzne punktu odniesienia WGS - 84 Szerokość geograficzna 53 36 29 N Długość geograficzna 20 20 40 E Wyniesienie nad
 • tylko szerokość geograficzna lub południkiem zerowym a południkiem przechodzącym przez dany punkt na Ziemi tylko długość geograficzna Na powierzchni
 • Tercja geograficzna jednostka do pomiaru kątów pomiędzy równikiem a równoleżnikiem przechodzącym przez dany punkt na Ziemi szerokość geograficzna lub
 • tylko szerokość geograficzna lub południkiem zerowym a południkiem przechodzącym przez dany punkt na Ziemi tylko długość geograficzna Na powierzchni
 • geograficzna jest to jednostka do pomiaru kątów pomiędzy równikiem a równoleżnikiem przechodzącym przez dany punkt na Ziemi szerokość geograficzna
 • Południk geograficzny umowna linia na powierzchni Ziemi o kształcie zbliżonym do półokręgu, która łączy oba bieguny, o długości ok. 20 tys. km, wyznaczająca