Poprzednia

ⓘ Lokalizacja małżeństwa
                                     

ⓘ Lokalizacja małżeństwa

Lokalizacja małżeństwa – zwyczaje społeczne wyznaczające miejsce zamieszkania współmałżonków po zawarciu związku małżeńskiego.

Antropologowie, by opisać te sytuacje, mówią o lokalizacji małżeństwa, małżeńskim lokalizmie albo jeszcze inaczej o rezydencji i wyróżniają wiele znaczących przypadków; nie są to przypadki wykluczające się nawzajem. Wyraz "współmałżonkowie” może się odnosić do małżeństw poligamicznych, np. w przypadkach poliandrii w Tybecie.

Najczęściej wspominane w literaturze przypadki to:

 • matrylokalny – gdy współmałżonkowie zamieszkują u rodziców żony lub pobliżu ich miejsca zamieszkania
 • patrylokalny – gdy współmałżonkowie zamieszkują u rodziców męża lub pobliżu ich miejsca zamieszkania

Inne przypadki:

 • awunkulokalno-wirilokalny – gdy współmałżonkowie zamieszkują u brata matki męża albo w pobliżu jego miejsca zamieszkania
 • matrycypujący – gdy wraz z współmałżonkami zamieszkuje matka jednego ze współmałżonków
 • patrycypujący – gdy wraz z współmałżonkami zamieszkuje ojciec jednego ze współmałżonków
 • neolokalny – gdy współmałżonkowie przenoszą się do zupełnie nowego miejsca zamieszkania, z dala od krewnych jednej i drugiej strony
 • matriwirilokalny – gdy współmałżonkowie zamieszkują u matki męża lub pobliżu jej miejsca zamieszkania
 • awunkulokalny – gdy współmałżonkowie zamieszkują u brata matki męża lub żony albo w pobliżu jego miejsca zamieszkania
 • bilokalny – małżeństwo, na przemian, przez pewien czas zamieszkuje u rodziców żony i przez pewien czas u rodziców męża
 • unilokalno-matrylokalny – gdy współmałżonkowie zamieszkują w już istniejącym gospodarstwie żony
 • matrylokalno-patrylokalny – gdy po okresie zamieszkiwania z rodzicami żony współmałżonkowie na stałe zamieszkują u rodziców męża
 • duolokalny – gdy małżonkowie zamieszkują oddzielnie
 • unilokalny – gdy nie jest to ani przypadek neolokalny, ani bilokalny; drugie znaczenie: gdy współmałżonkowie zamieszkują w już istniejącym gospodarstwie jednego z małżonków
 • parentycypujący – gdy wraz z współmałżonkami zamieszkują rodzice jednego ze współmałżonków
 • unilokalna-patrylokalny – gdy współmałżonkowie zamieszkują w już istniejącym gospodarstwie męża
 • ambilokalny – gdy miejsce zamieszkania nie jest określone
 • uksorilokalny – gdy współmałżonkowie zamieszkują u krewnych żony lub w pobliżu ich miejsca zamieszkania
 • awunkulokalno-uksorilokalny – gdy współmałżonkowie zamieszkują u brata matki żony albo w pobliżu jego miejsca zamieszkania
 • patrywirilokalny – gdy współmałżonkowie zamieszkują u ojca męża lub w pobliżu jego miejsca zamieszkania
 • duolokalno-matrylokalny – gdy po okresie samodzielnego zamieszkiwania współmałżonkowie na stałe zamieszkują z rodziną żony
 • wirilokalny – gdy współmałżonkowie zamieszkują u krewnych męża lub w pobliżu ich miejsca zamieszkania
 • duolokalno-patrylokalny – gdy po okresie samodzielnego zamieszkiwania współmałżonkowie na stałe zamieszkują z rodziną męża
 • matriuksorilokalny – gdy współmałżonkowie zamieszkują u matki żony lub pobliżu jej miejsca zamieszkania
 • patryuksorilokalny – gdy współmałżonkowie zamieszkują u ojca żony lub w pobliżu jego miejsca zamieszkania
 • fililokalny – gdy jeden z rodziców zamieszkuje z jednym z jego zamężnych lub żonatych dzieci