Poprzednia

ⓘ Kategoria:Geografia historyczna Polski
                                               

Album widoków historycznych Polski

Album widoków historycznych Polski – album rysunków i akwarel Napoleona Ordy w opracowaniu litograficznym Alojzego Misierowicza wydany w Warszawie w latach 1873–1883; rejestrował widoki z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów; wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości ikonograficznych i historycznych.

                                               

Askaukalis

Askaukalis – miejscowość w Europie Środkowej wzmiankowana przez Klaudiusza Ptolemeusza w Geografii, jedna z 94 umieszczonych na Germania Magna, czwarta mapa Europy, jej położenie było utożsamiane z dzisiejszym Nakłem, Bydgoszczą lub Kruszą Zamkową.

                                               

Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego

Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego – atlas geograficzny wydany w Warszawie w latach 1903–1907 przez Józefa Michała Bazewicza; rejestrował toponimy z obszaru Królestwa Polskiego; wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych i gospodarczych.

                                               

Czerwień (gród)

Czerwień – jeden z Grodów Czerwieńskich. Obecnie uznaje się, że Czerwieniem była wieś Czermno w gminie Tyszowce. Badania archeologiczne, w odległości ok. 1 km na poł. wsch. od wsi wykazały, że na bagnistych łąkach znajdują się pozostałości rozległego kompleksu osadniczego złożonego z grodziska, podgrodzia i kilku osad oraz cmentarzysk. W obrębie wałów, na dziedzińcu są pozostałości studni grodowej, jeszcze dziś okresowo wypełniające się wodą. Samo grodzisko znajduje się w rozgałęzieniu Siniuchy – lewego dopływu Huczwy. Ranga znalezisk, takich jak brązowe enkolpiony-relikwiarze, kamienna ik ...

                                               

Granica brandenbursko-polska

Granica brandenbursko-polska – granica dzieląca terytoria Królestwa Polskiego i Marchii Brandenburgii w latach 1249–1252 do 1701 roku.

                                               

Granica krymsko-polska

Granica krymsko-polska – granica międzypaństwowa dzieląca terytoria Korony Królestwa Polskiego, a później Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Chanatu Krymskiego. Granica powstała w 1569 roku po przyłączeniu Ukrainy do Korony. Istniała do roku 1667, kiedy tereny Zaporoża przypadły Rosji. Granica zaczynała się na trójstyku granic Imperium Osmańskiego Budziak, Korony i Chanatu Krymskiego Jedysan, środkowy bieg rzeki Boh, następnie biegła w kierunku południowo-wschodnim przez Dzikie Pola do wyspy Tawań na Dnieprze koło twierdzy Kyzykermen. Potem dolnym Dnieprem w kierunku północno-wschodnim, na ...