Poprzednia

ⓘ LIFE+
LIFE+
                                     

ⓘ LIFE+

LIFE+ - instrument finansowy Unii Europejskiej funkcjonujący od 2007 roku. Zastąpił poprzednio funkcjonujący, podobny instrument LIFE. LIFE+ finansuje w 50-75 procentach projekty z zakresu ochrony środowiska i przyrody, w tym w szczególności projekty dotyczące ochrony sieci Natura 2000.

                                     

1. LIFE +, czyli plany na lata 2007-2013

Program LIFE + jest to kontynuacja pomocy unijnej na inicjatywy proekologiczne przewidziana na lata 2007-2013. Prawdopodobnie w lipcu bieżącego roku nastąpi modyfikacja zasad naboru i oceny projektów, natomiast główne cele i priorytety nie ulegną zmianom. Podobnie, jak w przypadku LIFE, LIFE +został podzielony na trzy tematyczne komponenty:

  • LIFE + Przyroda i różnorodność biologiczna
  • LIFE+ Informacja i komunikacja
  • LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska

W Polsce, od 2008 roku rolę Krajowej Instytucji Wdrażającej oraz Krajowego Punktu Kontaktowego dla Instrumentu LIFE+ pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.