Poprzednia

ⓘ Elżbieta Chojna-Duch
Elżbieta Chojna-Duch
                                     

ⓘ Elżbieta Chojna-Duch

Elżbieta Chojna-Duch – polska prawniczka, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, od 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010–2016.

                                     

1. Życiorys

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1974 do 1999 była adiunktem na tym wydziale, następnie została profesorem w Katedrze Prawa Finansowego. W 1991 została wykładowcą w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, w latach 2005–2007 pełniła funkcję dyrektora tej jednostki. Od 1995 do 2000 zajmowała stanowisko prorektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Pod jej kierunkiem stopień naukowy doktora uzyskał m.in. Michał Bitner.

W wyborach parlamentarnych w 1993 bez powodzenia ubiegała się o mandat poselski z ramienia BBWR, a w wyborach w 1997 z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. W okresie od czerwca 1994 do listopada 1995 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Przez rok przewodniczyła radzie Narodowego Funduszu Zdrowia. Wchodziła też 2002–2007 w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli. 27 listopada 2007 z rekomendacji PSL ponownie została wiceministrem finansów. 8 stycznia 2010 Sejm powołał ją w skład Rady Polityki Pieniężnej. Cztery dni później została odwołana ze stanowiska podsekretarza stanu. 20 stycznia złożyła przed Sejmem przysięgę w związku z objęciem obowiązków członka RPP.

W październiku 2019 posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili jej kandydaturę do Trybunału Konstytucyjnego, jednak po rozpoczęciu IX kadencji Sejmu nie znalazła się ponownie w gronie zgłoszonych kandydatów.

                                     

2. Publikacje

  • Polskie prawo finansowe: finanse publiczne, 2001.
  • Struktura dotacji budżetowej: studium teoretyczno-prawne, 1988.
  • Finanse publiczne i prawo finansowe tom 1–2 współautor, 2000.
  • Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999–2001 współautor, 2003.
  • Finanse publiczne i polskie prawo finansowe – zarys wykładu, 2000.