Poprzednia

ⓘ Kalisia
Kalisia
                                     

ⓘ Kalisia

Kalisia – miejscowość w Europie Środkowej wzmiankowana przez Klaudiusza Ptolemeusza w Geografii, jedna ze 137 miejscowości umieszczonych na mapie Germania Magna, czwarta mapa Europy, dawniej dość powszechnie identyfikowana z Kaliszem. Oprócz podobieństwa nazwy identyfikację tę potwierdzać miała podawana przez aleksandryjskiego geografa szerokość geograficzna, podobna do faktycznej szerokości geograficznej dzisiejszego Kalisza.

Argumenty te są obecnie podważane – szczególne znaczenie ma zidentyfikowanie ptolemeuszowego Λευκάριστος Leukaristos, położonego na podobnej do Kalisii szerokości geograficznej, jako Laugaritio/Leugaritio oznaczającą Trenczyn na Słowacji co podważałoby lokalizację Kalisii, choć z drugiej strony istnieją wątpliwości co do prawidłowej lokalizacji samego Trenczyna u Ptolemeusza i tym samym używania jej jako odniesienia do lokalizacji Kalisii. Świadczyłoby to o tym, że dane o szerokościach geograficznych miejscowości na północ od Dunaju mogą być u Ptolemeusza obarczone znacznym błędem na dużą ilość stanowisk archeologicznych z okresu wpływów rzymskich, koncentrujących się w rejonie dzisiejszego Kalisza.

                                     
  • Bałtyckie autor wymienił m.in. Budorgis utożsamiane później z Brzegiem, Kalisię Καλισία identyfikowaną z Kaliszem, Karrodunon Καρρόδουνον łączony dawniej
  • Miłek S., Ziąbka L., Mennica celtyckich Bojów w Jankowie pod Kaliszem, Kalisia Nowa, 5 - 6 - 7 136 2009, s. 30 31 Rudnicki M., Miłek S., Ziąbka L., Kędzierski
  • Kalisza 158 wzmiankowanie przez Klaudiusza Ptolemeusza miejscowości Kalisia utożsamianej przez część historyków i archeologów z Kaliszem. 850 860
  • autor wymienił m.in. Budorgis Βουδοργίς utożsamiane później z Brzegiem, Kalisię Καλισία identyfikowaną z Kaliszem czy Askaukalis ἀσκαυκαλίς z Bydgoszczą
  • 50. XX wieku oraz w latach 2007 2008 również w Kaliszu i w Kaliskiem Kalisia celtycka, przedrzymska Ze szlakiem bursztynowym związany jest okres wpływów

Użytkownicy również szukali:

35 supermaraton kalisia 2019, 35 supermaraton kalisia, kalisia nowa pdf, supermaraton kalisia 2019 zapisy, supermaraton kalisia 2019,

...
...
...