Poprzednia

ⓘ Rok 1984
Rok 1984
                                     

ⓘ Rok 1984

English version: Nineteen Eighty-Four

Rok 1984 – futurystyczna antyutopia o licznych podtekstach politycznych, napisana przez George’a Orwella i opublikowana w roku 1949. Autor napisał ją pod wpływem kontaktu z praktyczną stroną systemu stalinowskiego, do jakiego po raz pierwszy doszło w Hiszpanii w 1936 roku, gdzie pojechał jako dziennikarz i sympatyk strony republikańskiej. Wspomnienia niedalekiej przeszłości pozwoliły wykreować mu antyutopijny porządek świata w fikcyjnej przyszłości. Książka była ostatnim dziełem George’a Orwella. Pracę nad nią rozpoczął w 1948 roku, kiedy jego zdrowie uległo znacznemu pogorszeniu.

Jako sympatyk antystalinowskiej partii POUM był zmuszony uciec przed zorganizowaną przez INO NKWD por. Aleksandr Orłow nagonką i egzekucją. Swoje przeżycia opisał w zbiorze reportaży W hołdzie Katalonii.

Pierwsze polskie tłumaczenie – Juliusza Mieroszewskiego – opublikowane zostało na emigracji w Instytucie Literackim w Paryżu w roku 1953. W PRL powieść Orwella była zakazana przez cenzurę, pierwsze oficjalne wydanie PIW w roku 1988; od roku 1980 była jednak publikowana w postaci przedruków z wydania paryskiego w wydawnictwach niezależnych – tzw. "drugiego obiegu”. Wszystkie wydania krajowe oficjalne od 1988 r. ukazały się w tłumaczeniu Tomasza Mirkowicza.

Do kultury masowej przeniknęły pewne pojęcia z tej powieści np. Wielki Brat ang. Big Brother, nowomowa ang. newspeak czy nieosoba ang. unperson – polityk odsunięty od wpływów lub obywatel o wrogich lub nieortodoksyjnych poglądach politycznych.

                                     

1. Tytuł

Przez jakiś czas Orwell wahał się między dwoma tytułami książki: Nineteen Eighty-Four ang. Tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery i The Last Man in Europe ang. Ostatni człowiek w Europie. Ostatecznie zdecydował się na ten pierwszy, idąc za radą wydawcy, Freda Warburga.

Istnieje kilka hipotez dotyczących tytułu książki:

 • akcja powieści Napoleon z Notting Hill Gilberta Keitha Chestertona, jednego z ulubionych pisarzy Orwella, toczy się w 1984 r.
 • prof. Peter Davidson zasugerował, że Rok 1984 może być związany z osobą Richarda Blaira, syna Orwella, który urodził się w 1944 r.
 • w Żelaznej stopie dystopijnej powieści autorstwa Jacka Londona jedno z kluczowych dla fabuły wydarzeń ma miejsce w 1984 r.
 • na rok 1984 przypadała setna rocznica założenia Towarzystwa Fabiańskiego;
 • najbardziej rozpowszechniona mająca źródło w informacji opublikowanej przez amerykańskiego wydawcę dzieł Orwella stwierdza, że Rok 1984 jest odwróceniem roku 1948, w którym powstała książka; nie istnieje jednak żaden dokument, który by to potwierdzał;
                                     

2. Opis fabuły

Powieść opisuje Londyn w niezbyt odległej przyszłości w czasie powstawania powieści; obecnie jest to niedawna przeszłość, gdzie życie jednostek zostaje podporządkowane wszechpotężnej władzy państwa. Społeczeństwo podzielone jest na trzy klasy społeczne:

 • klasę wyższych funkcjonariuszy partyjnych Partia Wewnętrzna, 2% populacji, pełniących najwyższe urzędy państwowe;
 • szeregowych członków Partii Partia Zewnętrzna, 13% populacji, będących urzędnikami niskiego szczebla;
 • proli 85% populacji, czyli proletariuszy – klasy pracującej – będącej w filozofii partii grupą "podludzi”, niestwarzających zagrożenia i niewartych uwagi "Prole i zwierzęta są wolne”. W konsekwencji prole mają de facto znacznie większą wolność osobistą niż "klasa średnia”: wolno im kochać, spędzać czas wolny wedle swego upodobania np. uprawiając hazard, komentować między sobą bieżące wydarzenia. Mogą nawet praktykować religię coś nie do pomyślenia pośród partyjnych.

Prole mieszkają w osobnych dzielnicach, do których co prawda wolno zachodzić członkom Partii, jednak może to świadczyć o ich indywidualności – tak bardzo niepożądanej wśród partyjnych. W dzielnicach tych inwigilacja wydaje się być znikoma nie ma wszechobecnych teleekranów ani podsłuchów. Nie jest ona konieczna, ponieważ prole nie są uświadomieni społecznie, zajmują się wyłącznie zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Pomimo tego, że stanowią zdecydowaną większość ok. 85% społeczeństwa i mogliby w dowolnej chwili zniszczyć Partię, nie odczuwają potrzeby buntu. Pośród nich krążą prawdopodobnie agenci Policji Myśli, którzy wyłapują nieliczne jednostki inteligentne, mogące potencjalnie zorganizować proli w liczącą się siłę.

Członkowie Partii Zewnętrznej są odpowiednikami dzisiejszej klasy średniej. Zajmują się głównie sprawami administracyjnymi, ale także pisaniem książek, tworzeniem filmów głównie pornograficznych i komponowaniem kiczowatej muzyki dla proli. Każdy członek Partii jest całkowicie podporządkowany doktrynie angsocu, "angielskiego socjalizmu”. Angsoc nie przewiduje wolności słowa ani nawet wolności myśli. Wszechobecne teleekrany, które pełnią jednocześnie funkcję kamer szpiegowskich, wymuszają bezwzględne posłuszeństwo. Nawet najdrobniejsze wykroczenie poza normę np. wściekły lub niezadowolony wyraz twarzy jest natychmiast wykrywane i kończy się ewaporacją, czyli śmiercią i całkowitym wymazaniem z historii. Osoba, która została ewaporowana, oficjalnie nigdy nie istniała.

O członkach Partii Wewnętrznej wiadomo niewiele: nie kontaktują się z nikim, czasem pojawiają się na teleekranach lub na pełnych nienawiści manifestacjach, urzędują na najwyższych piętrach Ministerstw. Żyją we względnym dobrobycie, choć oficjalnie nie są bardziej uprzywilejowani niż członkowie Partii Zewnętrznej. Sprawują bezwzględną kontrolę nad życiem tych ostatnich. Tylko członkowie Partii Wewnętrznej posiadają świadomość tego, co dzieje się na świecie. Ich zadaniem jest niedopuszczenie do zmiany układu sił i utrzymywanie partii przy władzy. Dostęp do wysokiej jakości jedzenia i używek oraz pewna doza swobody jak choćby luksus wyłączenia na jakiś czas teleekranu sprawia, że wszyscy są posłuszni Partii i bez mrugnięcia okiem wykonują swoje obowiązki. Ich jedynym celem jest władza sama w sobie, nie mają wyższych ideałów czy potrzeb.

Kodeks karny uproszczony jest do minimum – osoba podejrzana jest winna i wykazanie tej winy jest jedynym zadaniem sądu. Kara jest tylko jedna – "ewaporacja”, która jest czymś więcej niż karą śmierci. Jest to nie tylko fizyczne unicestwienie człowieka, ale również usunięcie wszelkich śladów jego istnienia: zniszczenie książek czy gazet, w których występowało nazwisko skazanego i wydrukowanie nowych, już bez niego. Oczywiście wszelka rozmowa o unicestwionym jest zabroniona i karalna. Ewaporacja osoby nie jest jawna ani rejestrowana. Jedynie skazani członkowie Partii Wewnętrznej biorą udział w publicznych procesach, które organizowane są po to, by zastraszyć pozostałych obywateli. Czasem tacy skompromitowani członkowie Partii Wewnętrznej na jakiś czas są pozostawiani przy życiu i mają możliwość poruszania się po Londynie. Nie są już groźni – zostali "złamani” torturami i poddani praniu mózgu.

Na aparat państwowy Oceanii, w której rozgrywa się akcja powieści, składają się cztery ministerstwa:

 • Ministerstwo Pokoju, zajmujące się w rzeczywistości ciągłymi działaniami wojennymi,
 • Ministerstwo Prawdy, którego celem jest propaganda i nieustanne fałszowanie wszelkich informacji,
 • Ministerstwo Obfitości, zajmujące się produkcją i gospodarką, a także – poprzez głodowe racje żywnościowe – utrzymywaniem obywateli w poczuciu ciągłego niedostatku spowodowanego działaniami wojennymi.
 • Ministerstwo Miłości, odpowiedzialne za inwigilację oraz egzekucje,

Głównym bohaterem powieści jest Winston Smith, mężczyzna w średnim wieku, członek Zewnętrznej Partii, pracownik Ministerstwa Prawdy. Zajmuje się on ciągłym "aktualizowaniem” prasy. Do jego obowiązków należy między innymi usuwanie nazwisk ewaporowanych osób, poprawianie błędnych prognoz rządu tak, aby jego przewidywania okazały się trafne, wymazywanie niespełnionych obietnic rządu czy nawet pisanie od nowa całych artykułów, jeżeli są w całości niezgodne z "rzeczywistością”.

Winston, rozczarowany swoim życiem i dostrzegający szaleństwo systemu, stara się dociec, czy to, co mówi Partia, jest prawdą i czy to, co robi, ma jakikolwiek sens. Swój cichy bunt rozpoczyna od poważnej myślozbrodni – w kupionym w dzielnicy proli zeszycie zapisuje swoje myśli. Notatka z niewinnego opisu obejrzanego dzień wcześniej filmu zamienia się w deklarację nienawiści do Wielkiego Brata. W późniejszym czasie Winston niejednokrotnie dopuszcza się myślozbrodni. Któregoś dnia poznaje Julię – młodą pracownicę innego działu Ministerstwa Prawdy. Zakochują się w sobie, współżyją ze sobą w ukryciu – takie uczucia jak miłość, lojalność czy przyjaźń są zabronione. Razem buntują się przeciwko Partii. Za pośrednictwem O’Briena, członka Partii Wewnętrznej, domniemanego członka Braterstwa, wchodzą w posiadanie tajemniczej Księgi autorstwa Goldsteina, znienawidzonego wroga Partii, postaci ukazywanej przez propagandę i plotki jako swoiste przeciwieństwo Wielkiego Brata.

Ponadto Winston dopuszcza się następujących zbrodni: odwiedza dzielnice proli, rozmawia z prolami, opuszcza na kilka godzin Londyn. Za każde z tych przestępstw grozi ewaporacja. Ostatecznie Winston ponosi klęskę – zostaje aresztowany, poddany śledztwu, w czasie którego przyznaje się do winy. Jest to jednak tylko wstęp, gdyż ostatecznym celem śledztwa nie jest udowodnienie winy która i tak jest oczywista, a "przebudowa” świadomości skazanego pranie mózgu. Ostateczną klęską Winstona jest zdradzenie Julii, a przypływ miłości do Wielkiego Brata, który czuje po wyjściu z Ministerstwa Miłości, jest triumfem śledczych.

                                     

3. Świat w Roku 1984

Świat w Roku 1984 jest podzielony na trzy walczące ze sobą nieustannie supermocarstwa. Państwom tym, walczącym o wielki obszar obfitujący w potencjalnych niewolników i zasoby naturalne część Afryki, Indie i Bliski Wschód, wcale nie zależy na pokoju, gdyż dzięki wojnie utrzymać można status quo wewnątrz. Dla każdego mocarstwa wojna jest po to, aby uzasadniać obywatelom konieczność istnienia reżimu, który chroni przed hordami sąsiadów. Walczą o tereny sporne, aby spożytkować ich zasoby na dalsze prowadzenie wojny. Popełniane są zbrodnie wojenne. Bitwy są prawdziwe, ale kampanie prowadzone tak, aby samemu nie zwyciężyć. Wojna uzasadnia także ogólnie panującą nędzę i marną jakość tych towarów, które są dostępne.

Państwa w Roku 1984:

 • Państwo, w którym rozgrywa się akcja powieści. Obejmuje obie Ameryki, Wielką Brytanię, południową Afrykę, Australię i Oceanię – stanowi zatem syntezę dwóch wielkich mocarstw: USA i Imperium Brytyjskiego. Panuje tu ideologia angsocu, równie totalitarna jak jej odpowiedniki u sąsiadów. Atutem uniemożliwiającym podbój przez wrogie mocarstwo jest rozległość wód terytorialnych. Oceania jest w komfortowej sytuacji politycznej: Zawsze w sojuszu z jednym z pozostałych mocarstw przeciwko trzeciemu. Nigdy dwaj sąsiedzi nie zmówili się przeciwko Oceanii. Na początku powieści, wrogiem jest Eurazja. Podczas Tygodnia Nienawiści, wrogiem stała się Wschódazja. Spowodowało to niszczenie przez lud wszelkich dekoracji gloryfikujących byłego sojusznika. Winston Smith pamiętał, że zmiana ta następowała wiele razy. Ale zawsze w wyniku samodyscypliny należało pamiętać, że wróg i sojusznik zawsze byli tacy sami co teraźniejsi. Winston i inni pracownicy Ministerstwa Prawdy musieli zniszczyć wszystkie książki, artykuły, dzieła sztuki i inne media, w których Eurazja jest wrogiem, a Wschódazja sojusznikiem. Napisać je od nowa i udawać, że zawsze w takiej formie istniały. Pod koniec powieści dowiadujemy się, że Oceania prowadzi wojnę z Eurazją i podkreślone jest wyraźnie, że należy o tym pamiętać. Zmiana sojuszy następuje wtedy, gdy dla reżimu Oceanii jest to wygodne.
 • Oceania
 • Rozrośnięty Związek Radziecki, który podbił Europę prócz Wysp Brytyjskich oraz Turcję. Południowe republiki w Azji częściowo stracone na rzecz Wschódazji. Ideologią panującą jest neobolszewizm. Atutem uniemożliwiającym podbój przez wrogie mocarstwo jest rozległość lądów.
 • Eurazja
 • Obejmuje Chiny i pobliskie kraje. Jest najmniejszym mocarstwem. Jego oficjalną ideologią jest kult śmierci Kult Nie-Ja. Atutem uniemożliwiającym podbój przez wrogie mocarstwo jest ogromna liczba mieszkańców.
 • Wschódazja


                                     

4. Film

Na podstawie książki powstało kilka filmów: w roku 1954 film telewizyjny, w 1956 i w 1984. Ten ostatni, nakręcony został w Anglii w okolicach miejsc, w których mogła mieć miejsce akcja książki.

                                     
 • Proletariat grupa społeczna w książce George a Orwella Rok 1984 Proletariat nazywany zazwyczaj prolami to najniższa warstwa społeczna. Prole stanowili
 • fikcyjna, jedna z głównych bohaterek antyutopii George a Orwella Rok 1984 George Orwell, Rok 1984 tłum. Tomasz Mirkowicz, Wyd. Da Capo, Warszawa 1994.
 • O Brien postać z książki George a Orwella Rok 1984 O Brien był członkiem Partii Wewnętrznej. Był głównym uczestnikiem prowokacji wobec Winstona Smitha
 • 1984 1984 rok naszej ery Rok 1984 futurystyczna antyutopia George a Orwella z 1949 r. - źródło większości późniejszych inspiracji noszących w tytule
 • Rok 1984 MCMLXXXIV stulecia: XIX wiek XX wiek XXI wiek dziesięciolecia: 1950 1959 1960 1969 1970 1979 1980 1989 1990 1999 2000 2009 2010 2019
 • 1984 brytyjski dramat z 1956 roku w reżyserii Michaela Andersona. Oparty na podstawie powieści George a Orwell Rok 1984 Opowiada historię zakochanego
 • 1984 Nineteen Eighty Four ekranizacja powieści George a Orwella, jednej z najbardziej znanych antyutopii w literaturze. Właścicielka praw autorskich
 • Seacat - Louise Brewer i inni Oscary za rok 1984 Najlepsza aktorka - Jessica Lange nominacja Złote Globy 1984 Najlepsza aktorka dramatyczna - Jessica
 • Rok Jubileuszowy, Rok Święty hebr. יובל jubileusz w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej rok szczególnej łaski, przypominający pochodzenie człowieka
 • Mieroszewskiego - Mirmin - fikcyjne ministerstwo z książki George a Orwella Rok 1984 Ministerstwo zajmowało się prowadzeniem działań wojennych i badaniami
 • Złote Maliny przyznane za rok 1984 Nagroda Specjalna: Linda Blair.
 • Rok Petrovič ur. 5 lutego 1966, zm. 16 września 1993 słoweński narciarz alpejski reprezentujący Jugosławię i Słowenię. Jego najlepszym występem na