Poprzednia

ⓘ Ojcowie pustyni
Ojcowie pustyni
                                     

ⓘ Ojcowie pustyni

Ojcowie pustyni – pierwsi mnisi chrześcijańscy, którzy od końca III wieku prowadzili życie samotne albo w niewielkich zgromadzeniach na pustyniach egipskich, a następnie w Syrii i Palestynie.

                                     

1. Miejsce zamieszkania

Asceci zajmowali głównie obszary na pustyni wzdłuż doliny Nilu w pasie nieużytków, oddalonym od uprawnej i zamieszkałej części bliżej rzeki oraz na pustyni zachodniej, znajdującej się na zachód od Delty Nilu dzisiaj: Wadi Natrun.

Zamieszkiwali jaskinie lub dawne starożytne grobowce, drążone w czasach faraońskich na terenach na tyle oddalonych od Nilu, że nie nadawały się do uprawy. Jaskinie i groby były zamieszkane samodzielnie lub przedzielane murami z suszonej cegły, by pomieścić kilku braci.

                                     

2. Asceza

Wspólną cechą ojców pustyni była radykalna asceza: wyrzeczenie się poprzednio prowadzonego życia, rezygnacja z małżeństwa, usunięcie się na margines społeczeństwa, życie w samotności i ubóstwie wg surowej dyscypliny. Składała się na nią intensywna modlitwa, trwanie w odosobnieniu, praca, ubóstwo, liczne posty i praktyki pokutne. Ojcowie pustyni zarabiali na utrzymanie prostą, rzemieślniczą pracą: wyplataniem lin i mat z sitowia, pleceniem koszyków, tkactwem oraz uprawą jarzyn czy najemną pracą przy żniwach na polach.

                                     

3. Pochodzenie społeczne

Większość ojców pustyni pochodziło ze środowisk chłopskich. Wśród mnichów bywali też arystokraci Arseniusz. Na egipskiej pustyni pojawili się też przybysze z innych krain: Ewagriusz z Pontu Azja Mniejsza, Jan Kasjan ze Scytii, Palladiusz z Galacji. Ojcowie pustyni władali w większości wyłącznie językiem koptyjskim, w odróżnieniu od ówczesnej hierarchii kościelnej na terenie Egiptu, mówiącej po grecku. Duża część ojców pustyni była niepiśmienna.

                                     

4. Główne ośrodki

Za pierwszy wzór ojca pustyni uznaje się Antoniego Wielkiego, który zapoczątkował życie pustelnicze w okolicy Pispir.

Możemy wyróżnić trzy główne ośrodki, wokół których koncentrowało się życie ojców pustyni:

  • Nitria na Pustyni Zachodniej, założony przez Abba Ammuna, ucznia Antoniego;
  • Cele, założone w 338;
  • Sketis, założone przez Makarego Egipskiego Wadi Natrun.

Użytkownicy również szukali:

duchowość ojców pustyni, mądrość ojców pustyni, ojcowie pustyni acedia, ojcowie pustyni pdf, ojcowie pustyni? - youtube,

...
...
...