Poprzednia

ⓘ Linia kolejowa nr 61
Linia kolejowa nr 61
                                     

ⓘ Linia kolejowa nr 61

Linia kolejowa nr 61 Kielce – Fosowskie – zelektryfikowana jedno- i dwutorowa linia kolejowa o długości 175.207 km, powstała jako Kolej Herbsko-Kielecka.

                                     

1. Historia

Po wyborach parlamentarnych w 2011 roku nowy minister transportu Sławomir Nowak zapowiedział remont 150-kilometrowego odcinka linii między Włoszczową i Opolem, który ma służyć skróceniu czasu jazdy między Wrocławiem i Warszawą. Inwestycja planowana jest w zamian za zawieszony projekt linii Y i nazywana jest protezą koniecpolską. Założeniem jest rewitalizacja linii i skrócenie czasu jazdy na całej trasie Wrocław-Warszawa do 210 min. Inwestycja jest zaplanowana do zrealizowania do 2013 lub 2014 roku kosztem ok. 500 mln zł.

W maju 2012 r. ogłoszono pierwszy przetarg na realizację remontu tej linii, obejmujący odcinek Koniecpol-Turów km 74.887 – 99.679, a rozstrzygnięto go na początku sierpnia 2012 roku. W połowie stycznia 2013 roku ogłoszono przetarg na pozostałe prace na odcinku Częstochowa–Koniecpol. 7 marca otwarto koperty z ofertami na rewitalizację linii. Na inwestycję przeznaczono 136.1 mln zł. Zainteresowanych inwestycją było sześć podmiotów, których oferty kształtowały się w zakresie od 132.1 do 184.6 mln zł. Wykonawcy zadeklarowali zakończenie prac do 30 listopada 2013 r. Umowę podpisano w połowie kwietnia. W ramach prac na odcinku Koniecpol–Stradom przeprowadzona zostanie wymiana 40 km nawierzchni torowej, przebudowa 33 przejazdów kolejowych, remont 27 obiektów inżynieryjnych, przebudowa sieci trakcyjnej i oświetlenia na stacjach Turów i Koniecpol oraz samego oświetlenia na stacji Julianka, a także wymiana urządzeń sterowania ruchem.

W maju 2012 r. ogłoszono przetarg na remont linii na odcinku Częstochowa-Fosowskie, a koperty z 7 ofertami otwarto 16 listopada tego samego roku. 25 marca 2013 roku PKP PLK podpisała umowę na remont z konsorcjum, w którym liderem jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie. Wartość umowy wyniosła 323.49 mln złotych brutto.

Rozpisano także przetarg na prace na linii nr 144, która połączy linię 61 z Opolem Głównym.

1 lutego 2013 roku Ministerstwo Finansów wydało zgodę na zapewnienie finansowania projektów rewitalizacji, co było niezbędne by PKP Polskie Linie Kolejowe mogły podpisać umowy z wykonawcami, co nastąpiło 2 kwietnia. W ramach umowy o wartości 109 mln zł zaplanowano wykonać prace projektowe i budowlane, a termin zakończenia inwestycji wskazany na umowie to 28 listopada 2014 roku. Roboty mające obejmować wymianę 31 km torów, naprawę 25 przejazdów kolejowych, wymianę 28 rozjazdów, remont 24 obiektów inżynieryjnych oraz przebudowę peronów na stacjach Fosowskie, Staniszcze Małe, Krasiejów, Ozimek, Dębska Kuźnia, Chrząstowice, Suchy Bór, Opole Główne miały zostać zakończone pod koniec 2013 roku, a cała inwestycja do 2014 roku, jednak z powodu opóźnień w realizacji termin zakończenia prac kilkukrotnie przekładano. Ostatecznie linię otwarto do użytku 18 sierpnia 2014 roku. Od 14 grudnia 2014 roku na odcinku Opole – Fosowskie rozpoczęły się planowe przejazdy pociągów dalekobieżnych InterCity relacji Szczecin−Poznań Gł.−Wrocław Gł.−Częstochowa Stradom−Kraków Gł.−Przemyśl oraz Ekspres InterCity Premium Wrocław Gł.−Częstochowa Stradom−Warszawa Wschodnia.

Po przeprowadzonej modernizacji linii nr 61 nie zostało ponownie uruchomione połączenie osobowe Częstochowa-Lubliniec. Wcześniejsze zamknięcie powyższego połączenia wynikało z kiepskiej frekwencji użytkowania jak również złego stanu technicznego torowiska. W planach marszałka województwa opolskiego od czerwcowej korekty 2016 ma pojawić się połączenie REGIO pomiędzy Lublińcem a Opolem obsługiwane przez Przewozy Regionalne.

Użytkownicy również szukali:

atlas kolejowy polski, czech i słowacji net,

...
...
...