Poprzednia

ⓘ Linia kolejowa nr 51
Linia kolejowa nr 51
                                     

ⓘ Linia kolejowa nr 51

Linia kolejowa nr 51 Suwałki – Moskava – niezelektryfikowana, jednotorowa linia kolejowa łącząca stację Suwałki ze stacją Mockava przez przejście graniczne Trakiszki/Mockava.

Linia ta wchodzi w skład europejskiego korytarza transportowego E75 Warszawa – Białystok – Sokółka – Augustów – Trakiszki – granica z Litwą jest linią o priorytetowym znaczeniu, stanowiącą część Korytarza I wchodzącego w skład sieci TEN-T. Linia E 75 w okolicach Warszawy łączy się z korytarzami II i VI. Korytarz I, nazywany w części kolejowej korytarzem "Rail Baltica”, łączący Warszawę przez Kowno i Rygę z Tallinnem oraz Helsinkami, ma duże znaczenie polityczne i strategiczne, ponieważ stanowi jedyne połączenie kolejowe krajów bałtyckich z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej.

                                     

1. Opis linii

  • C3 na całej długości
  • Klasa linii
  • Kategoria linii: znaczenia miejscowego
  • jednotorowa na całej długości
  • Liczba torów
  • Szerokość toru: normalnotorowa
  • Elektryfikacja: brak
  • Przeznaczenie linii: czynna dla ruchu pasażerskiego i towarowego
  • Sposób wykorzystania: czynna
                                     

2. Czas jazdy

Deklarowany czas przejazdu na tym odcinku o dystansie ok. 38 km przedstawia się następująco wg rozkładu jazdy 2016/2017:

Międzynarodowy pociąg REGIO 143 z Białegostoku do Kowna

                                     

3. Połączenia

Obecnie rok 2017 z Suwałk w kierunku granicy do Szostakowa nie zatrzymując się na stacji kursują dwa szynobusy PR-R 143 i PR-R 149, uruchamiane przez Przewozy Regionalne z Białegostoku do Kowna i w relacji powrotnej PR-R 142 i PR-R 146, gdzie skomunikowane są z pociągami do i z Wilna.