Poprzednia

ⓘ Linia kolejowa nr 405
Linia kolejowa nr 405
                                     

ⓘ Linia kolejowa nr 405

Linia kolejowa nr 405 Piła Główna – Ustka – linia kolejowa w północnej Polsce, przecinająca tereny województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Linia jest na całej swojej długości jednotorowa. Zelektryfikowane są odcinki Piła Główna – Szczecinek oraz Słupsk – Ustka Uroczysko. Linia jest zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe i podlega pod zakłady linii kolejowych w Szczecinie i w Gdyni. Ma łączną długość 193.670 km i jest klasyfikowana jako pierwszorzędna na odcinku Piła Główna – Szczecinek i drugorzędna na odcinku Szczecinek – Ustka.

                                     

1. Przebieg linii

Linia kolejowa nr 405 rozpoczyna się na węzłowej stacji Piła Główna i na swoim początkowym odcinku przebiega równolegle do linii kolejowej nr 203, gdzie odgałęzia się od niej linia kolejowa nr 403 do Ulikowa. Tutaj też kończy się linia kolejowa nr 999 z Piły Towarowej. Linia prowadzi w kierunku północno-wschodnim przez dawne węzły kolejowe w Płytnicy z linią ze Złotowa do Wałcza i Jastrowiu z liniami z Węgierc i do Czaplinka, po czym na wysokości Okonka odbija w kierunku północno-zachodnim i dociera do węzłowej stacji Szczecinek 70.711 km, gdzie krzyżuje się z linią kolejową nr 210 Chojnice – Runowo Pomorskie, a ponadto odgałęzia się od niej linia kolejowa nr 404 do Kołobrzegu. Dajej linia obiera ponownie kierunek północno-wschodni, mijając dawne stacje węzłowe Słosinko dawniej końcowa dla linii kolejowej nr 413 z Człuchowa oraz Miastko dawniej końcowa dla linii z Bytowa. Następnie kieruje się na północ, mijając kolejny dawny węzeł w Korzybiu i docierając do węzłowej stacji Słupsk 175.004 km, gdzie krzyżuje się z linią kolejową nr 202 Gdańsk Główny – Stargard, a ponadto odgałęziają się od niej tutaj zlikwidowane już linie do Budowa i Cecenowa. Za stacją Słupsk linia kieruje się na północny zachód i dociera do dawnej stacji węzłowej Ustka, po czym zakręca na zachód i dociera do przystanku Ustka Uroczysko, gdzie dobiega końca.

Linia przebiega przez dziewięć miast: Piłę, Jastrowie, Okonek, Szczecinek, Biały Bór, Miastko, Kępice, Słupsk oraz Ustkę, i krzyżuje się w kolejności zgodnej z przebiegiem z DW 179, DK 10, DK 11 trzykrotnie, DK 22, DW 201, DK 25, DK 20, DW 206, DW 208, DW 209 oraz DK 21 trzykrotnie. Ponadto, przecina rzeki Plitnica, Czarna, Gwda, Biała, Wieprza, Bystrzenica i Słupia dwukrotnie, a także nad mniejszymi ciekami i strugami.

Linia podzielona jest na cztery odcinki:

  • A: Piła Główna 0.251 km – Piła Północ 3.883 km,
  • D: Słupsk 171.252 km – Ustka Uroczysko 193.670 km.
  • C: Szczecinek 70.711 km – Słupsk 171.252 km,
  • B: Piła Północ 3.883 km – Szczecinek 70.711 km,
                                     

2. Charakterystyka techniczna

Linia jest wyposażona w elektromagnesy samoczynnego hamowania pociągu, za wyłączeniem końcowego odcinka za stacją Ustka. W regulaminie sieci kolejowej na lata 2019/2020 występuje jedno ograniczenie użytkowania dotyczące zamknięcia posterunku ruchu Lotyń. Prędkość konstrukcyjna linii to 120 km/h. Tabela poniżej przedstawia maksymalne prędkości dla pociągów wg stanu na 15 grudnia 2019.

Cała linia ma klasę C3. Sieć trakcyjna na zelektryfikowanych odcinkach jest przystosowana do prędkości 160 km/h na odcinkach Płytnica 21.037 km – Szczecinek 70.711 km oraz Słupsk 175.700 km – koniec sieci w km 192.484, do prędkości 120 km/h na odcinku Piła Główna – Płytnica oraz do prędkości 110 km/h w obrębie stacji Słupsk 175.005 km-175.700 km. Maksymalna obciążalność prądowa sieci wynosi 2540 A, a minimalna odległość między odbierakami prądu – 20 m.

Na odcinku Szczecinek – Słupsk urządzenia sterowania ruchem kolejowym obsługiwane są zdalnie przez Lokalne Centrum Sterowania zlokalizowane na stacji Miastko.

                                     

3. Historia

Linia była budowana w dwóch etapach. W 1878 roku zakończono budowę odcinka Szczecinek – Ustka, a rok później Piła – Szczecinek. Z powodu rozbudowy lotniska wojskowego w Pile, przebieg linii w granicach administracyjnych miasta nieznacznie skorygowano. W roku 1989 zelektryfikowano odcinek Piła Gł Szczecinek, a rok później odcinek Słupsk – Ustka. Pozostały fragment linii pozostaje nadal niezelektryfikowany, nie ma też planów elektryfikacji. Dopuszczalne prędkości na linii to 90–120 km/h dla pociągów pasażerskich.

Przebieg linii w trakcie jej istnienia został zmodyfikowany w dwóch miejscach. Pierwszy raz w Korzybiu w okolicy 1920 roku. Przy okazji budowy linii kolejowej z Polanowa do Korzybia zmieniono układ toru na stacji w Korzybiu, a linię kolejową nr 405 przesunięto kilkadziesiąt metrów na zachód dodając jej dwa łuki. Do dziś pozostałością po pierwotnym przebiegu linii jest nasyp kolejowy oraz na równi stacyjnej pozostałości podsypki widoczne jako niewielkie podwyższenie terenu wykonane z tłucznia. Druga modyfikacja odbyła się w czasie budowy lotniska w Pile – stary odcinek służył jako bocznica do bazy lotniczej, natomiast właściwa linia omija obiekty od zachodu. Dalej linia przebiega w dużej mierze po stosunkowo wysokim nasypie aż do stacji Jastrowie 34.835 km, po drodze mijając dawny lokalny węzeł w Płytnicy. Do Szczecinka 70.711 km linia przebiega w oddaleniu od zabudowań.

13 lipca 2010 roku doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów pasażerskich w Korzybiu.

6 grudnia 2013 roku pociąg osobowy SA132-005 relacji Miastko – Słupsk w okolicy miejscowości Ciecholub zderzył się z drzewem, którego konar przebił przednią szybę. Maszynista przeżył kładąc się na podłodze kabiny.

W 2017 roku przedsiębiorstwo ZRK DOM Poznań wykonało prace naprawcze na szlaku Szczecinek – Miastko w celu zabezpieczenia nasypu kolejowego, połączonego z wymianą 300 metrów toru, co pozwoliło na likwidację ograniczenia prędkości w km 75.050 – 75.350, w ramach zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na naprawie nasypu kolejowego na szlaku Szczecinek – Miastko, linii nr 405 Piła Główna – Ustka wraz z przyległym odcinkiem toru".

26 maja 2017 PKP PLK podpisały z Trakcją PRKiI umowę na remont linii na odcinku granica województwa zachodniopomorskiego z pomorskim – Ustka. W ramach remontu przewidziano m.in. budowę 2 nowych przystanków: Słupsk Strefa i Ustka Osiedle. Remont linii rozpoczął się w połowie 2017, czemu towarzyszyło zawieszenie ruchu pociągów. Ruch pociągów na odcinku Miastko–Słupsk miał zostać przywrócony 9 grudnia 2018, a po niedotrzymaniu tego terminu kolejno 10 marca, 9 czerwca i 5 lipca 2019, do czego jednak za każdym razem nie doszło.

15 grudnia 2019 na odcinku Słupsk - Ustka wznowiono całoroczne kursowanie pociągów osobowych.                                     

4.1. Ruch pociągów Przewozy pasażerskie

Linia obsługuje ruch regionalny – na jej całej długości kursują pociągi Regio, uruchamiane przez spółkę Przewozy Regionalne w relacjach: Poznań Główny – Szczecinek, Poznań Główny – Kołobrzeg, Poznań Główny – Koszalin, Słupsk – Szczecinek, Słupsk – Chojnice, Słupsk – Miastko oraz Słupsk – Ustka Uroczysko. Jest także główną osią komunikacyjną łączącą Wielkopolskę i dalsze regiony z Pomorzem Środkowym – korzystają z niej pociągi dalekobieżne do Kołobrzegu i Słupska, w tym także sezonowe połączenia wydłużane do Ustki i Łeby.

W rozkładzie jazdy na 2020 rok nie ma połączenia, które pokonywałoby całą długość linii nr 405. Pociągi dalekobieżne omijają niezelektryfikowany odcinek między Szczecinkiem i Słupskiem przy pomocy linii nr 404 odcinek Szczecinek – Białogard oraz 202 odcinek Białogard – Słupsk. Ostatnie połączenie dalekobieżne na tym odcinku uruchamiano w rozkładzie na rok 2000 – był to sezonowy pociąg pospieszny z Wrocławia do Słupska.

                                     

4.2. Ruch pociągów Przewozy towarowe

Linia nr 405 jest dostępna dla przewoźników towarowych na całej długości. Punkty ładunkowe są na stacjach: Piła Główna, Okonek, Szczecinek, Miastko oraz Słupsk, a także przy przystanku Biały Bór.

Użytkownicy również szukali:

linia kolejowa nr 405 semaforek,

...
...
...