Poprzednia

ⓘ Kategoria:Wydziały zarządzania
                                               

Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Wydział Zarządzania i Transportu – jeden z 5 wydziałów wchodzących w skład Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wydział powstał 11 września 1992 r. jako oddział Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w Filii w Bielsku-Białej. Pełną samodzielność i nazwę Wydział Zarządzania i Informatyki uzyskał wraz z usamodzielnieniem się bielskiej uczelni w 2001 r. Obecną nazwę wydział nosi od 1 grudnia 2013 r. Siedziba Wydziału Zarządzania i Transportu znajduje się w Kampusie Głównym ATH przy ul. Willowej 2, w dzielnicy Mikuszowice.

                                               

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Wydział Zarządzania i Ekonomii – jeden z wydziałów Politechniki Gdańskiej. WZiE jest członkiem międzynarodowych instytucji takich jak: European Foundation for Management Development. Wydział należy do najlepszych jednostek akademickich w Polsce, w 2017 uzyskał akredytację w kategorii A, nadaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

                                               

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych Wydziału Zarządzania: dr hab. Krzysztof Najman, prof.UG Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania: dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG Dziekan: prof. dr hab. Mirosław Szreder

                                               

Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wydział Zarządzania AGH – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się przy ul. Antoniego Gramatyka 10

                                               

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział Zarządzania UŁ utrzymuje ścisłe kontakty z ośrodkami naukowymi w wielu krajach oraz z organizacjami rządowymi i środowiskowymi, na rzecz kt ...

                                               

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej – wydział Politechniki Łódzkiej łączący kształcenie w zakresie organizacji i zarządzania z dyscyplinami technicznymi oraz praktyką. Wydział powstał 29 września 2017 r. w wyniku połączenia Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Instytutu Papiernictwa i Poligrafii.