Poprzednia

ⓘ Inżynier
Inżynier
                                     

ⓘ Inżynier

Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.

                                     

1. Etymologia słowa

Słowa inżynieria i inżynier pochodzą od francuskich wyrazów ingénieur oraz ingénierie. Określenia te pochodzą z kolei od starofrancuskiego terminu engigneor.

Francuskie ingénieur jest wyrazem ogólnoromańskim – z łacińskiego ingeniosus wł. ingegnoso oznaczającego osobę wyszkoloną, co pochodzi od łacińskiego ingenium. Z języków romańskich przeszedł do innych języków indoeuropejskich. Bezpośrednią kontynuacją łacińskiego ingenium jest francuskie engin i angielskie engine.

                                     

2. Umiejętności

Inżynier stosuje metody naukowe oraz naukowy punkt widzenia do rozwiązywania i analizowania problemów technicznych, w czym pomaga mu jego wykształcenie. Praca inżyniera w znaczniej mierze jest umysłowa i kreatywna. Wymaga ona również umiejętności zarządzania.

                                     

3. Wykształcenie inżynierskie

W szkolnictwie wyższym wiedza ta jest często poświadczana tytułem zawodowym. Przykładowo w Polsce tytuł inżynierski to inżynier odpowiednik ang. Bachelor of Engineering lub magister inżynier odpowiednik ang. Master of Engineering; nadaje się go na podstawie rozporządzenia, natomiast w Niemczech istnieje ustawa o ochronie tytułu zawodowego Ingenieur lub Ingenieurin IngG.