Poprzednia

ⓘ Pułki piechoty Wojska Polskiego II RP                                     

ⓘ Pułki piechoty Wojska Polskiego II RP

Pułki piechoty Wojska Polskiego II RP – lista pułków piechoty międzywojennego Wojska Polskiego, ich geneza, struktura organizacyjna; podległość i przeformowania. Uszeregowane w kolejności chronologicznej oraz ze względu na miejsce i sposób formowania.

                                     

1. Struktura organizacyjna pułku piechoty

Na początku 1919 przyjęto przejściowy etat pułku. Przewidywał on trzy bataliony piechoty w składzie: cztery kompanie strzeleckie z trzema plutonami każda, kompania karabinów maszynowych w składzie trzech plutonów po dwa karabiny maszynowe każdy, komisja gospodarcza, tabory i sekcja łączności: kompanię ckm w dyspozycji dowódcy pułku; kompanię techniczną; pluton telefonistów i oddział miotaczy bomb. Tabory pułku liczyły 131 wozów taborowych, 328 koni. Razem stan osobowy pułku wynosił 97 oficerów, 3394 podoficerów i szeregowych

Po zawieszeniu broni z Rosją bolszewicką rozpoczęto reorganizację armii i przechodzenie wojsk na stopę pokojową. Za wzór posłużyły tym razem struktury armii francuskiej. W 1921 w pułkach zlikwidowano czwarte kompanie strzeleckie i kompanie karabinów maszynowych. Likwidowano też czwarte plutony w kompaniach. Nowy etat przewidywał: dowództwo pułku, batalion sztabowy (z kompanią specjalistów i kompanią ckm, trzy bataliony piechoty z trzema kp, plutony: łączności, pionierów, konnych zwiadowców, artylerii piechoty oraz drużyna dowódcy pułku i kadrę batalionu zapasowego.

W lutym 1924 wprowadzono kolejne zmiany. W skład pułku wchodziły: trzy bataliony piechoty, drużyna dowódcy pułku, pluton łączności i pluton pionierów. Stan pułku wynosił: 1422 żołnierzy w tym 54 oficerów, 355 podoficerów i 1013 szeregowych. Pułk wzmocniony liczył 1811 żołnierzy.

Rozkazem wykonawczym MSWojsk z 1930 wprowadzono trzy typy pułków piechoty.

Typ I – normalny. Jego stan faktyczny oscylował w granicach 1500 – 1600 żołnierzy. Pułki tego typu posiadały w okresie zimowym bataliony starszego rocznika, szkolny i skadrowany; w okresie letnim batalion starszego rocznika i dwa bataliony poborowych.

Typ II – wzmocniony. Pułki te otrzymywały każdego roku 845 rekrutów do uzupełnienia pododdziałów macierzystych. Stan osobowy pułku wynosił ok. 2000 żołnierzy. Przeznaczone były do pierwszego rzutu mobilizacyjnego. W okresie zimowym posiadały dwa bataliony starszego rocznika i batalion szkolny; w okresie letnim trzy pełnowartościowe bataliony strzeleckie.

Typ III – osłony. Pułki te otrzymywały każdego roku 1010 rekrutów do uzupełnienia pododdziałów macierzystych. Stan osobowy pułku zbliżony było do etatów wojennych i wynosił 68 oficerów oraz 2200 podoficerów szeregowych. Przeznaczone były do działań osłonowych.

Pułki wszystkich trzech typów miały w zasadzie jednakową organizację. W skład pułku wchodziło: dowództwo, kwatermistrzostwo, trzy bataliony piechoty, kompanie: administracyjna, czwarta karabinów maszynowych, cyklistów, "dla opóźnionych", plutony: łączności, pionierów, zwiadowców konnych.

Etat wojenny pułku piechoty w 1939 obejmował: dowództwo wraz z pocztem i kwatermistrzostwem, trzy bataliony piechoty, kompanie: zwiadowców, przeciwpancerną, gospodarczą, plutony: artylerii, pionierów, przeciwgazowy, łączności

Łącznie w pułku było: 91 oficerów, 3212 podoficerów i szeregowych, 87 lub 85 rkm, 36 ckm, 27 granatników, 6 moździerzy 81mm, 29 karabinów ppanc, 9 armat ppanc 37mm wz 36, 2 armaty 75mm wz 02/26, 664 koni, 1 samochód

                                     

2. Pułki piechoty w roku 1918

Pułki piechoty Polskiej Siły Zbrojnej

 • 3 Pułk Piechoty – przemianowany na 9 pp Leg.
 • 2 Pułk Piechoty – przemianowany na 8 pp Leg.
 • 1 Pułk Piechoty – przemianowany na 7 pp Leg.

Brygada gen. Bolesława Roji w Krakowie

 • 4 Pułk Piechoty – przemianowany na 4 Pułk Piechoty Legionów
 • 5 Pułk Piechoty – przemianowany na 5 Pułk Piechoty Legionów

Pułki formowane we Francji

 • 1 Pułk Strzelców Polskich
 • 3 Pułk Strzelców Polskich
 • 2 Pułk Strzelców Polskich
                                     

2.1. Pułki piechoty w roku 1918 Pułki piechoty Polskiej Siły Zbrojnej

 • 3 Pułk Piechoty – przemianowany na 9 pp Leg.
 • 2 Pułk Piechoty – przemianowany na 8 pp Leg.
 • 1 Pułk Piechoty – przemianowany na 7 pp Leg.
                                     

2.2. Pułki piechoty w roku 1918 Pułki piechoty formowane przez Polską Organizację Wojskową

 • Pułk Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach – wcielony do Okręgowego Kieleckiego Pułku Piechoty – przemianowany na 25 Pułk Piechoty
 • Pułk Zagłębia Dąbrowskiego
 • Piotrkowski Pułk Piechoty – przemianowany na 26 Pułk Piechoty
 • 5 Pułk Piechoty
 • 1 Lubelski Pułk Piechoty – przemianowany na 23 Pułk Piechoty
 • 4 Pułk Piechoty w Dęblinie -przemianowany na 34 Pułk Piechoty
 • Chełmski Pułk Piechoty – przemianowany na 35 Pułk Piechoty
 • Radomski Pułk Piechoty – 24 Pułk Piechoty
                                     

2.3. Pułki piechoty w roku 1918 Pułki piechoty formowane na bazie jednostek austriackich

 • 1 Pułk Piechoty Ziemi Rzeszowskiej – przemianowany na 14 Pułk Piechoty, a następnie – 17 Pułk Piechoty
 • 1 Pułk Ziemi Jarosławskiej – przemianowany na 9 Pułk Piechoty, a następnie na 14 Pułk Piechoty
 • 2 Pułk Strzelców Podhalańskich
 • 18 Pułk Strzelców w Przemyślu-Zasaniu – przemianowany na 10 Pułk Piechoty, a następnie na 37 Pułk Piechoty
 • 8 Pułk Piechoty w Krakowie – przemianowany na 13 Pułk Piechoty
 • Pułk Ziemi Wadowickiej – przemianowany na 12 Pułk Piechoty
 • Pułk Ziemi Bocheńskiej – przemianowany na 16 Pułk Piechoty, a następnie na 15 Pułk Piechoty
 • 2 Pułk Piechoty Ziemi Rzeszowskiej – przemianowany na 15 Piechoty, a następnie – 18 Pułk Piechoty
 • 20 Nowosądecki Pułk Piechoty – przemianowany na 19 Pułk Piechoty, a następnie na 1 Pułk Strzelców Podhalańskich
 • 57 Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej – przemianowany na 13 Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej, a następnie na 16 Pułk Piechoty
 • Pułk Piechoty Ziemi Krakowskiej w Krakowie – przemianowany na 20 Pułk Piechoty
 • 31 Pułk Strzelców – przemianowany kolejno na: Pułk Piechoty Ziemi Cieszyńskiej, 7 Pułk Piechoty Ziemi Cieszyńskiej i 10 Pułk Piechoty
 • Pułk Ziemi Rzeszowskiej – sformowany na bazie batalionu zapasowego 89 pułku piechoty austriackiej, następnie rozwinięty w 1 i 2 Pułki Piechoty Ziemi Rzeszowskiej
 • Pułk Ziemi Ropczyckiej w Dębicy – włączony do 18 Pułku Piechoty jako II batalion


                                     

2.4. Pułki piechoty w roku 1918 Brygada gen. Bolesława Roji w Krakowie

 • 4 Pułk Piechoty – przemianowany na 4 Pułk Piechoty Legionów
 • 5 Pułk Piechoty – przemianowany na 5 Pułk Piechoty Legionów
                                     

2.5. Pułki piechoty w roku 1918 Pułki piechoty Obrony Lwowa

 • Pułk Skrzyńskiego – przemianowany na 19 Pułk Piechoty Odsieczy Lwowa
 • 1 Pułk Strzelców Lwowskich – przemianowany na 38 Pułk Piechoty, a następnie na 38 Pułk Piechoty "Strzelców Lwowskich"
 • 30 Pułk Piechoty im. Jana Sobieskiego – przemianowany na 3 Pułk Strzelców Lwowskich, a następnie na 40 Pułk Piechoty "Strzelców Lwowskich"
 • 3 Pułk Strzelców Lwowskich
 • 2 Pułk Strzelców Lwowskich – przemianowany na 39 Pułk Piechoty, a następnie na 39 Pułk Piechoty "Strzelców Lwowskich"
                                     

2.6. Pułki piechoty w roku 1918 Pułki piechoty Samoobrony Litwy i Białorusi

 • 1 Pułk Strzelców Suwalskich w Zambrowie – przemianowany na 41 Suwalski Pułk Piechoty
 • Miński Pułk Strzelców w Zambrowie – przemianowany na 86 Pułk Piechoty
 • Białostocki Pułk Strzelców w Łapach – przemianowany na 79 Pułk Piechoty
 • Wileński Pułk Strzelców w Ostrowi Mazowieckiej – przemianowany na 85 Pułk Strzelców Wileńskich
 • Kowieński Pułk Strzelców w Zambrowie – przemianowany na 77 Pułk Piechoty
                                     

2.7. Pułki piechoty w roku 1918 Pułki formowane we Francji

 • 1 Pułk Strzelców Polskich
 • 3 Pułk Strzelców Polskich
 • 2 Pułk Strzelców Polskich
                                     

2.8. Pułki piechoty w roku 1918 Pułki formowane we Włoszech

 • Pułk im. Stefana Czarnieckiego
 • 6 Pułk Strzelców im. Zawiszy Czarnego – rozwinięty w 19, 20 i 21 Pułki Strzelców Pieszych
 • Pułk im. Bartosza Głowackiego
 • 3 Pułk im. Giuseppe Garibaldiego – II bataliony rozwinięte w 9 Pułk Strzelców Polskich, III batalion wszedł w skład 11 Pułku Strzelców Polskich
 • 2 Pułk Strzelców im. Tadeusza Kościuszki – II bataliony rozwinięte w 5 Pułk Strzelców Polskich
 • Pułk im. Adama Mickiewicza – II bataliony rozwinięte w 10 Pułk Strzelców Polskich, III batalion wszedł w skład 11 Pułku Strzelców Polskich
 • 4 Pułk Strzelców im. Francesca Nullo – I batalion rozwinięty w 8 Pułk Strzelców Polskich, II batalion w 12 Pułk Strzelców Polskich, a III batalion wszedł w skład 11 Pułku Strzelców Polskich
 • 3 Pułk Strzelców im. ks. Józefa Poniatowskiego – przemianowany na 1 Pułk Instrukcyjny Grenadierów Woltyżerów
 • 1 Pułk Strzelców im. Henryka Dąbrowskiego – przemianowany na 4 Pułk Strzelców Polskich


                                     

2.9. Pułki piechoty w roku 1918 Pułki formowane w Rosji i na Syberii

 • 5 Pułk Strzelców Polskich 2DSP
 • 16 Pułk Strzelców Polskich 5DSP
 • 10 Pułk Strzelców Polskich 3DSP
 • 2 Pułk Strzelców Polskich
 • 9 Pułk Strzelców Polskich 3DSP
 • 7 Pułk Strzelców Polskich 2DSP
 • 3 Pułk Strzelców Polskich im. Henryka Dąbrowskiego
 • 2 Karpacki Pułk Piechoty – przemianowany na 15 Pułk Strzelców Polskich 4 DSP
 • 13 Pułk Strzelców Polskich 4DSP
 • 11 Pułk Strzelców Polskich 3DSP
 • 6 Pułk Strzelców Polskich 2DSP
 • 1 Pułk Strzelców Polskich 1DSP
 • 8 Pułk Strzelców Polskich 2DSP
 • 14 Pułk Strzelców Polskich 4DSP
 • 2 Pułk Strzelców Polskich 1DSP
 • 1 Pułk Strzelców Polskich im. Tadeusza Kościuszki
 • 3 Pułk Strzelców Polskich 1DSP
 • 4 Pułk Strzelców Polskich 1DSP
 • 12 Pułk Strzelców Polskich 3DSP
                                     

3.1. Pułki piechoty w roku 1919 Odtworzone pułki piechoty Legionów i b. PSZ

 • 7 Pułk Piechoty Legionów
 • 3 Pułk Piechoty Legionów
 • 5 Pułk Piechoty Legionów
 • 6 Pułk Piechoty Legionów
 • 1 Pułk Piechoty Legionów
 • 9 Pułk Piechoty Legionów
 • 2 Pułk Piechoty Legionów
 • 4 Pułk Piechoty Legionów
 • 8 Pułk Piechoty Legionów
                                     

3.2. Pułki piechoty w roku 1919 Pułki piechoty Armii Wielkopolskiej

 • Grudziądzki Pułk Strzelców – przemianowany na 64 Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich
 • 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich – późniejszy 56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
 • Toruński Pułk Strzelców – przemianowany na 63 Toruński Pułk Piechoty
 • 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich – późniejszy 62 Bydgoski Pułk Piechoty
 • 1 Pułk Strzelców Wielkopolskich – późniejszy 55 Poznański Pułk Piechoty
 • 10 Pułk Strzelców Wielkopolskich – późniejszy 68 Wrzesiński Pułk Piechoty
 • 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich – późniejszy 59 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
 • 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich – późniejszy 69 Pułk Piechoty
 • 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich – późniejszy 61 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
 • 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich – późniejszy 60 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
 • 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich – późniejszy 58 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
 • 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich – późniejszy 67 Pułk Piechoty
 • 3 Pułk Strzelców Wielkopolskich – późniejszy 57 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
 • 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich – późniejszy 70 Pułk Piechoty
 • 1 Rezerwowy Pułk Piechoty – przemianowany na 155 Pułk Strzelców Wielkopolskich
 • Starogardzki Pułk Strzelców – przemianowany na 65 Starogardzki Pułk Piechoty
 • 2 Rezerwowy Pułk Piechoty – przemianowany na 159 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
 • Kaszubski Pułk Strzelców – przemianowany na 66 Kaszubski Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


                                     

3.3. Pułki piechoty w roku 1919 Pułki piechoty Samoobrony Litwy i Białorusi

 • Grodzieński Pułk Strzelców w Wołkowysku – późniejszy 81 Pułk Strzelców Grodzieńskich
 • Kowieński Pułk Strzelców – późniejszy 77 Pułk Piechoty
 • 1 Pułk Strzelców Suwalskich – przemianowany na 41 Suwalski Pułk Piechoty
 • Miński Pułk Strzelców – późniejszy 86 Pułk Piechoty
 • Nowogródzki Pułk Strzelców – późniejszy 80 Pułk Piechoty
 • Białostocki Pułk Strzelców – późniejszy 79 Pułk Piechoty
 • Lidzki Pułk Strzelców – późniejszy 76 Lidzki Pułk Piechoty
 • Wileński Pułk Strzelców – późniejszy 85 Pułk Strzelców Wileńskich
                                     

3.4. Pułki piechoty w roku 1919 Formowane na terenie Francji

 • 20 Pułk Strzelców Polskich – przemianowany na 144 Pułk Strzelców Kresowych
 • 2 Pułk Instrukcyjny Grenadierów Woltyżerów – przemianowany na 14 Pułk Strzelców Polskich
 • 3 Pułk Instrukcyjny – przemianowany na 15 Pułk Strzelców Polskich
 • 1 Pułk Strzelców Polskich – późniejszy 43 Pułk Strzelców Legionu Bajończyków
 • 1 Pułk Instrukcyjny Grenadierów Woltyżerów – przemianowany na 13 Pułk Strzelców Polskich
 • 19 Pułk Strzelców Polskich – przemianowany na 143 Pułk Strzelców Kresowych
 • 6 Pułk Strzelców Polskich – późniejszy 49 Huculski Pułk Strzelców
 • 5 Pułk Strzelców Polskich – sformowany w grudniu 1918 w Santa Maria Capua Vetere jako I batalion 2 Pułku Strzelców Polskich im. T. Kościuszki ; w styczniu 1919 przybył do kraju i stał się kadrą 5 Pułku Strzelców Polskich ; został rozlokowany w Hrubieszowie; we wrześniu 1919 przemianowany na 47 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych, a 10 października 1921 otrzymał ostateczną nazwę 6 Pułk Strzelców Podhalańskich
 • 11 Pułk Strzelców Polskich – późniejszy 53 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 • 7 Pułk Strzelców Polskich – do marca 1920 jako 49 Pułk Strzelców Kresowych ; później połączony z 65 Starogardzkim Pułkiem Piechoty
 • 2 Pułk Strzelców Polskich – późniejszy 44 Pułk Strzelców Legii Amerykańskiej
 • 10 Pułk Strzelców Polskich – późniejszy 52 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 • 21 Pułk Strzelców Polskich – przemianowany na 145 Pułk Strzelców Kresowych
 • 3 Pułk Strzelców Polskich – późniejszy 45 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 • 8 Pułk Strzelców Polskich – późniejszy 50 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 • 4 Pułk Strzelców Polskich – sformowany we Włoszech w obozach jenieckich w Santa Maria i Casagiove pod Mediolanem w listopadzie 1918 jako 1 Pułk Strzelców Polskich im. J. H. Dąbrowskiego ; na początku stycznia 1919 wyjechał do Francji i tam został przemianowany na 4 Pułk Strzelców Polskich ; po powrocie do kraju p.n. 46 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych, a od 1921 5 Pułk Strzelców Podhalańskich
 • 9 Pułk Strzelców Polskich – późniejszy 51 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 • 12 Pułk Strzelców Polskich – późniejszy 54 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
                                     

3.5. Pułki piechoty w roku 1919 Formowane na terenie Rosji

 • 13 Pułk Strzelców Polskich – późniejszy 28 Pułk Strzelców Kaniowskich
 • 14 Pułk Strzelców Polskich – późniejszy 29 Pułk Strzelców Kaniowskich
 • 15 Pułk Strzelców Polskich – późniejsze 31 Pułk Strzelców Kaniowskich oraz 49 Huculski Pułk Strzelców
                                     

3.6. Pułki piechoty w roku 1919 Formowane na Syberii

 • 4 Pułk Strzelców Polskich
 • 1 Pułk Strzelców Polskich im. Tadeusza Kościuszki – odtworzony w kraju jako 1 Syberyjski Pułk Piechoty, późniejszy 82 Syberyjski Pułk Piechoty
 • 3 Pułk Strzelców Polskich im. Henryka Dąbrowskiego
 • 2 Pułk Strzelców Polskich – odtworzony w kraju jako 2 Syberyjski Pułk Piechoty, późniejszy 83 Pułk Strzelców Poleskich
                                     

3.7. Pułki piechoty w roku 1919 Powstańcze pułki śląskie

 • 2 Zabrski Pułk Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
 • 3 Pułk Strzelców Katowickich
 • 9 Lubliniecko-Opolski Pułk Piechoty
 • 1 Pułk Strzelców Bytomskich – formowany w Częstochowie i Koniecpolu; późniejszy 75 Pułk Piechoty Wojska Polskiego II RP
 • 1 Pułk Strzelców Rybnickich → 5 Rybnicki Pułk Piechoty – dowódca Janusz Wężyk
 • 2 Pułk Strzelców Bytomskich
 • 6 12 Zabrski Pułk im. Stefana Czarnieckiego
 • 8 Tarnogórski Pułk Piechoty
 • 2 Pułk Strzelców Katowickich
 • 3 Pułk Strzelców Wodzisławskich → 14 Wodzisławski Pułk Piechoty - dowódca Józef Michalski
 • 4 7 Gliwicki Pułk Piechoty im. Stefana Batorego
 • 2 Pułk Strzelców Żorskich → 13 Żorski Pułk Piechoty - dowódca Mikołaj Witczak
 • 4 Pułk Strzelców Katowickich
 • 7 Strzelecki Pułk Piechoty
 • 1 Katowicki Pułk Piechoty im. Józefa Piłsudskiego
 • 1 Pułk Strzelców Katowickich
 • 4 Pułk Strzelców Raciborskich → 15 Raciborski Pułk Piechoty - dowódca Alojzy Seget
 • 5 Pułk Strzelców Katowickich
                                     

4.1. Pułki piechoty w roku 1920 Pułki Wojska Polskiego we Wschodniej Rosji

 • 2 Pułk Strzelców Polskich – odtworzony w kraju jako 2 Syberyjski Pułk Piechoty, późniejszy 83 Pułk Strzelców Poleskich
 • 1 Pułk Strzelców Polskich im. Tadeusza Kościuszki – odtworzony w kraju jako 1 Syberyjski Pułk Piechoty, późniejszy 82 Syberyjski Pułk Piechoty
 • 3 Pułk Strzelców Polskich im. Henryka Dąbrowskiego
                                     

4.2. Pułki piechoty w roku 1920 Pułki piechoty litewsko białoruskiej

 • Lidzki Pułk Strzelców – późniejszy 76 Lidzki Pułk Piechoty
 • 1 Pułk Strzelców Suwalskich – przemianowany na 41 Suwalski Pułk Piechoty
 • Wileński Pułk Strzelców – późniejszy 85 Pułk Strzelców Wileńskich
 • Nowogródzki Pułk Strzelców – późniejszy 80 Pułk Piechoty
 • Słucki Pułk Strzelców w Modlinie – późniejszy 78 Pułk Piechoty
 • Kowieński Pułk Strzelców – późniejszy 77 Pułk Piechoty
 • Słucki Pułk Strzelców w Baranowiczach – późniejszy 78 Pułk Piechoty
 • Miński Pułk Strzelców – późniejszy 86 Pułk Piechoty
 • Białostocki Pułk Strzelców – późniejszy 79 Pułk Piechoty
 • Grodzieński Pułk Strzelców – późniejszy 81 Pułk Strzelców Grodzieńskich
                                     

4.3. Pułki piechoty w roku 1920 Rezerwowe pułki piechoty 1920

 • 109 Pułk Piechoty – jego bataliony walczyły samodzielnie; wcielone: 1bp do 29 pp, 2 bp do 202 pp, 3 bp do 167 pp.
 • 102 Pułk Piechoty – walczy m.in. w składzie grupy płk. Ścierzyńskiego; wycofany z frontu i wcielony do reorganizującego się 76 pp.
 • 2 Rezerwowy Pułk Piechoty – ze składu VII Brygady Rezerwowej – przemianowany na 159 pp
 • 132 Pułk Piechoty – walczy m.in. nad Styrem i pod Kowlem; wcielony jako uzupełnienie do oddziałów 7 DP.
 • 164 Pułk Piechoty – sformowany w sile jednego batalionu; wcielony jako uzupełnienie do oddziałów 7 DP.
 • 150 Pułk Strzelców Kresowych – przemianowany na 42 pp
 • 111 Pułk Piechoty – w sile jednego batalionu walczył samodzielnie; wcielony do 81 pp.
 • 166 Pułk Piechoty
 • 106 Pułk Piechoty – walczy m.in. nad Słuczą i Ostrorogiem; wcielony do 101 pp.
 • 140 Pułk Piechoty – sformowany w sile jednego batalionu; wcielony częściowo jako uzupełnienie pododdziałów liniowych obrony Lwowa, częściowo do 6 batalionu wartowniczego.
 • 155 Pułk Strzelców Wielkopolskich – przemianowany na 73 pp
 • 159 Pułk Piechoty Wielkopolskiej – przemianowany na 74 pp
 • 142 Pułk Piechoty
 • 1 Rezerwowy Pułk Piechoty – ze składu VII Brygady Rezerwowej – przemianowany na 155 pp
 • 103 Pułk Piechoty – przemianowany na 1/109 pp
 • 163 Pułk Piechoty – sformowany w sile jednego batalionu; wcielony jako uzupełnienie po jednej kompanii do 63., 64., 65. i 66 pułku piechoty.
 • 168 Pułk Piechoty – I batalion wcielony do 61 pp i 62 pp
 • 138 Pułk Piechoty – sformowany w sile jednego batalionu;walczył początkowo samodzielnie; wcielony jako uzupełnienie do 53 pp
 • 144 Pułk Strzelców Kresowych – przemianowany na 71 pp
 • 101 Pułk Piechoty – przemianowany na 3 Pułk Piechoty Syberyjskiej, późniejszy 84 Pułk Strzelców Poleskich
 • 134 Pułk Piechoty – sformowany w sile jednego batalionu; wcielony do 5 psp
 • 143 Pułk Strzelców Kresowych – przemianowany na 4 psp
 • 151 Pułk Strzelców Kresowych pułk piechoty- tę nazwę nosił przez krótki czas 2 pułk instrukcyjny Armii Hallera – przemianowany na 3 psp
 • 131 Pułk Piechoty – walczył w sile jednego batalionu; wcielony do 15 i 35 pp.
 • 157 Pułk Piechoty
 • 105 Pułk Piechoty – jego 1 batalion stanowił wcielono do 40 pp, 2 batalion do X Brygady Piechoty, 3 batalion do 50 pp.
 • 104 Pułk Piechoty – stanowił uzupełnienie 46 pp.
 • 128 Pułk Piechoty – – jego dwa bataliony walczyły samodzielnie; wcielone: 1bp do 31 pp, 2 bp batalion alarmowy nr 128 do XXX BP.
 • 167 Bytomski Pułk Strzelców – przemianowany na 75 pp
 • 145 Pułk Strzelców Kresowych – przemianowany na 72 pp
 • 149 Pułk Strzelców Kresowych – przemianowany na 49 pp
                                     

4.4. Pułki piechoty w roku 1920 Ochotniczo-rezerwowe pułki piechoty

 • 357 Pułk Piechoty
 • 361 Pułk Piechoty
 • 359 Pułk Piechoty
 • 362 Pułk Piechoty
 • 363 Pułk Piechoty
                                     

5.1. Pułki piechoty w roku 1921 Powstańcze pułki śląskie

Grupa "Wschód" dowódca kpt. Karol Grzesik.

 • 4 7 Gliwicki Pułk Piechoty im. Stefana Batorego – d-ca por. Stanisław Mastalerz ps. Karol Gorczek i Wiktor Gans
 • 12 8 Pszczyński Pułk Piechoty potocznie: 8 pułk Rataja – powiat pszczyński; dowódca kpt. Franciszek Rataj;
 • 10 4 Królewskohucki Pułk Piechoty im. Czwartaków – jego dowódcą był ppor. Karol Gajdzik
 • 1 Katowicki Pułk Piechoty im. Józefa Piłsudskiego – d-ca Walenty Fojkis ps. Stawski
 • 11 Bytomski Pułk Piechoty im. Stanisława Żółkiewskiego – w Grupie "Wschód"; jego dowódcą był Czesław Paul a adiutantem dowódcy Tadeusz Michejda
 • 6 12 Zabrski Pułk im. Stefana Czarnieckiego – jego dowódcą był Franciszek Szyndzielorz
 • 3 Katowicki Pułk Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego – potocznie: 3 pułk Dąbrowskiego, pułk Niemczyka powiat katowicki; sformowany jako Katowicki Pułk Powstańczy im. Jana Henryka Dąbrowskiego ; początkowo jako batalion Rudolfa Niemczyka wchodził w skład grupy taktycznej Walentego Fojkisa, potem przekształcony w 3 Pułk Grupy "Wschód" ; Pułk zdobył m.in. Lichynię w bitwie pod Górą Św. Anny
 • 2 Zabrski Pułk Piechoty im. Tadeusza Kościuszki – powiat zabrski; jego dowódcą był przybyły z Wielkopolski kpt. Paweł Cyms

Grupa "Południe" dowódca ppłk Bronisław Sikorski.

 • 14 Wodzisławski Pułk Piechoty potocznie: 14 pułk powstańców śląskich – powiat wodzisławski; jego dowódcą był Józef Michalski, jego rozwiązanie w Pawłowicach było ostatnim akordem III powstania śląskiego; imię tego pułku nosi I Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim, w którym to znajduje się pamiątkowa tablica z napisem: Dla upamiętnienia bohaterskich zmagań ludu śląskiego o wyzwolenie narodowe i społeczne w latach 1919-1921 i 1939-1945 nadano tutejszej szkole w dniu 1 maja 1960 r. imię 14 Pułku Powstańców Śląskich
 • 13 Żorski Pułk Piechoty – sformowany w 1920 spośród mieszkańców miasta Żory; w Grupie "Południe"; jego dowódcą był kpt. Antoni Haberka, a dowódcą I baonu – Teofil Biela
 • 15 4 Raciborski Pułk Piechoty – w Grupie "Południe", dowódca Alojzy Seget
 • 5 Rybnicki Pułk Piechoty potocznie: 5 rybnicki pułk powstańców – powiat rybnicki; w Grupie "Południe"; jego dowódcą był kpt. Janusz Wężyk

Grupa "Północ" -(dowódca kpt. Alojzy Nowak

 • 9 Lubliniecko-Opolski Pułk Piechoty – pierwotnie jako Podgrupa "Linke" w Grupie "Północ"
 • 7 Strzelecki Pułk Piechoty – pierwotnie jako Podgrupa "Bogdan" w Grupie "Północ"
 • 8 Tarnogórski Pułk Piechoty – pierwotnie jako Podgrupa "Butrym" w Grupie "Północ"
                                     

6.1. Pułki piechoty w latach 1921-1939 Regularne pułki piechoty

 • 39 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich
 • 59 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
 • 3 Pułk Piechoty Legionów
 • 16 Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej
 • 7 Pułk Piechoty Legionów
 • 33 Pułk Piechoty
 • 2 Pułk Strzelców Podhalańskich
 • 30 Pułk Strzelców Kaniowskich
 • 48 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 • 20 Pułk Piechoty Ziemi Krakowskiej
 • 35 Pułk Piechoty
 • 58 Pułk Piechoty
 • 15 Pułk Piechoty "Wilków"
 • 49 Huculski Pułk Strzelców
 • 72 Pułk Piechoty im. płk. Dionizego Czachowskiego
 • 68 Pułk Piechoty
 • 3 Pułk Strzelców Podhalańskich
 • 34 Pułk Piechoty
 • 5 Pułk Strzelców Podhalańskich
 • 43 Pułk Strzelców Legionu Bajończyków
 • 8 Pułk Piechoty Legionów
 • 53 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 • 22 Siedlecki Pułk Piechoty
 • 4 Pułk Strzelców Podhalańskich
 • 71 Pułk Piechoty
 • 18 Pułk Piechoty
 • 77 Pułk Piechoty
 • 12 Pułk Piechoty
 • 40 Pułk Piechoty Dzieci Lwowskich
 • 23 Pułk Piechoty im. płk. Lisa-Kuli
 • 1 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego
 • 79 Pułk Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy
 • 85 Pułk Strzelców Wileńskich
 • 69 Pułk Piechoty
 • 66 Kaszubski Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • 26 Pułk Piechoty
 • 78 Pułk Piechoty
 • 41 Suwalski Pułk Piechoty Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • 52 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 • 5 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego
 • 32 Pułk Piechoty
 • 73 Pułk Piechoty
 • 14 Pułk Piechoty Ziemi Kujawskiej
 • 29 Pułk Strzelców Kaniowskich
 • 63 Toruński Pułk Piechoty
 • 60 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
 • 84 Pułk Strzelców Poleskich
 • 27 Pułk Piechoty
 • 10 Pułk Piechoty
 • 57 Pułk Piechoty Wielkopolskiej im. Karola II Króla Rumunii
 • 81 Pułk Strzelców Grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego
 • 56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
 • 83 Pułk Strzelców Poleskich im. Romualda Traugutta
 • 46 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 • 11 Pułk Piechoty
 • 51 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 • 21 Warszawski Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy"
 • 64 Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich
 • 74 Górnośląski Pułk Piechoty
 • 28 Pułk Strzelców Kaniowskich
 • 80 Pułk Piechoty
 • 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej
 • 6 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego
 • 75 Pułk Piechoty
 • 45 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 • 17 Pułk Piechoty
 • 24 Pułk Piechoty
 • 62 Pułk Piechoty
 • 47 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 • 9 Pułk Piechoty Legionów
 • 54 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 • 1 Pułk Strzelców Podhalańskich
 • 55 Poznański Pułk Piechoty
 • 31 Pułk Strzelców Kaniowskich
 • 44 Pułk Strzelców Legii Amerykańskiej
 • 61 Pułk Piechoty
 • 13 Pułk Piechoty "Dzieci Krakowa"
 • 19 Pułk Piechoty Odsieczy Lwowa
 • 50 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych im. Francesco Nullo
 • 86 Pułk Piechoty
 • 70 Pułk Piechoty
 • 65 Starogardzki Pułk Piechoty
 • 4 Pułk Piechoty Legionów
 • 67 Pułk Piechoty
 • 76 Lidzki Pułk Piechoty im. Ludwika Narbutta
 • 37 Łęczycki Pułk Piechoty
 • 38 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich
 • 42 Pułk Piechoty im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
 • 25 Pułk Piechoty
 • 2 Pułk Piechoty Legionów
 • 82 Syberyjski Pułk Strzelców im. Tadeusza Kościuszki
 • 6 Pułk Strzelców Podhalańskich
                                     

6.2. Pułki piechoty w latach 1921-1939 Pułki piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza

 • Pułk KOP "Wilno"
 • Pułk KOP "Sarny"
 • Pułk KOP "Zdołbunów"
 • Pułk KOP "Wilejka"
 • Pułk KOP "Snów”
 • Pułk KOP "Czortków"
 • Pułk KOP "Wołożyn"
 • 2 Pułk Piechoty KOP
 • 1 Pułk Piechoty KOP
 • 1 Pułk Piechoty KOP "Karpaty"
 • Pułk KOP "Głębokie"
 • 2 Pułk Piechoty KOP "Karpaty"
 • 3 Pułk Piechoty KOP
                                     

6.3. Pułki piechoty w latach 1921-1939 Rezerwowe pułki piechoty 1939

 • 134 Pułk Piechoty
 • 93 Pułk Piechoty
 • 94 Pułk Piechoty
 • 159 Pułk Piechoty
 • 155 Pułk Piechoty
 • 146 Pułk Piechoty
 • 114 Pułk Piechoty
 • 163 Pułk Piechoty
 • 209 Pułk Piechoty – dowództwo pułku mob. w Chełmnie przez 66 pp dla pomorskich batalionów piechoty typu "S"
 • 206 Pułk Piechoty
 • 96 Pułk Piechoty – sformowany na bazie Pułku KOP "Baranowicze"
 • 135 Pułk Piechoty – sformowany na bazie Centralnej Szkoły Podoficerów KOP
 • 116 Pułk Piechoty
 • 150 Pułk Piechoty
 • 133 Pułk Piechoty – sformowany na bazie Pułku KOP "Wilno"
 • 144 Pułk Piechoty
 • 210 Pułk Piechoty – dowództwo pułku mob. we Włocławku przez 14 pp dla pomorskich batalionów piechoty typu "S" w planie na 1940 r.
 • 184 Pułk Piechoty
 • 95 Pułk Piechoty
 • 115 Pułk Piechoty
 • 202 Pułk Piechoty
 • 207 Pułk Piechoty
 • 97 Pułk Piechoty – sformowany na bazie Pułku KOP "Sarny"
 • 216 Pułk Piechoty – dyspozycyjne dowództwo pułku mob. w Tarnopolu przez 54 pp
 • 208 Pułk Piechoty – dowództwo pułku mob. w Bydgoszczy przez 62 pp dla pomorskich batalionów piechoty typu "S"
 • 154 Pułk Piechoty
 • 203 Pułk Piechoty
 • 164 Pułk Piechoty
 • 201 Pułk Piechoty
 • 205 Pułk Piechoty
 • 165 Pułk Piechoty
 • 145 Pułk Piechoty
 • 156 Pułk Piechoty
 • 204 Pułk Piechoty
 • 98 Pułk Piechoty – formowany na bazie Pułku KOP "Równe
                                     

6.4. Pułki piechoty w latach 1921-1939 Pułki piechoty improwizowane w trakcie kampanii wrześniowej 1939

 • 180 Pułk Piechoty
 • 1 Pułk Piechoty "Obrony Pragi"
 • 178 Pułk Piechoty
 • 184 Pułk Piechoty
 • 360 Pułk Piechoty
 • 183 Pułk Piechoty
 • 182 Pułk Piechoty
 • 179 Pułk Piechoty
 • 336 Pułk Piechoty, zwany też 2 Pułkiem Piechoty "Obrony Pragi"
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →