Poprzednia

ⓘ Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
                                     

ⓘ Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 • Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych Wydziału Zarządzania: dr hab. Krzysztof Najman, prof.UG
 • Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania: dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak
 • Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
 • Dziekan: prof. dr hab. Mirosław Szreder
                                     

1. Struktura

 • Zakład Systemów Zarządzania
 • Instytut Organizacji i Zarządzania
 • Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
 • Zakład Strategii Zarządzania
 • Zakład Zarządzania Personelem
 • Zakład Ergonomii i Psychologii Organizacji
 • Katedra Ekonometrii
 • Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw
 • Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
 • Zakład Ekonomiki Małej Firmy
 • Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw Okrętowych
 • Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem
 • Katedra Bankowości
 • Katedra Finansów Przedsiębiorstw
 • Katedra Statystyki
 • Katedra Inwestycji
 • Katedra Rachunkowości
 • Katedra Informatyki Ekonomicznej
 • Katedra Marketingu
 • Katedra Finansów
                                     

2.1. Historia II wojna światowa

Początki Wydziału sięgają czasów II wojny światowej. W 1940 powstał konspiracyjny Uniwersytet Ziem Zachodnich, a dwa lata później w jego strukturach Instytut Morski z siedzibą w Warszawie.

                                     

2.2. Historia Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Gdyni

Inicjatorami powołania wyższej uczelni ekonomicznej specjalizującej w gospodarce morskiej byli profesorowie UZZ Władysław Kowalenko, Walenty Szweda, Bolesław Kasprowicz, Tadeusz Ocioszyński oraz studenci: Jerzy Wesołowski, Stefan Zumbach i Jerzy Raminger. Przybyli do Trójmiasta już w marcu i kwietniu 1945 r. i dzięki usilnym staraniom 8 września tegoż roku Ministerstwo Oświaty powierzyło doc. doktorowi Władysławowi Kowalence zorganizowanie wyższej uczelni ekonomicznej. Nauka w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni rozpoczęła się 21 listopada 1945. Wbrew nazwie, znajdowała się w Sopocie. Złożono sześćset podań byłych studentów Instytutu Morskiego UZZ. Przychylnie rozpatrzono 312 i rozmieszczono według tego, jaki rok skończyli. Formalnie jednak uczelnia rozpoczęła działalność 17 sierpnia 1946. Do października tegoż roku była niepaństwowa. Rok później przyjęto 310 słuchaczy spoza grona UZZ.

                                     

2.3. Historia Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 348 z dnia 3 maja 1952 nazwa została zmieniona na Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie. Pracownicy i studenci przyjęli to chłodno, gdyż wcześniejsza była swoistą reklamą i w świadomości potencjalnych kandydatów mogła się nie wyróżniać na tle innych uczelni mających w nazwie ekonomiczna A przecież nadal najważniejsza była tematyka gospodarki morskiej. W latach 1954–1962 rektorem uczelni był Stanisław Matysik.

                                     

2.4. Historia Uniwersytet Gdański

20 marca 1970 powstał Uniwersytet z połączenie WSE w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Nowa uczelnia miała wówczas sześć wydziałów, a pośród nich:

 • Ekonomiki Transportu
 • Ekonomiki Produkcji

27 maja 1993 Senat UG postanowił o zmianie nazw: Wydział Ekonomiki Transportu na Wydział Ekonomiczny, a Wydział Ekonomiki Produkcji na Wydział Zarządzania. Uchwała weszła w życie 1 października 1993. Katedry i instytuty, także zostały przemianowane.

                                     

3. Koła Naukowe

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działają studenckie koła naukowe:

 • Koło Naukowe Informatyki "Lider"
 • Koło Naukowe Finansów i Ubezpieczeń
 • Koło Naukowe Analizy Finansowej i Controllingu
 • Koło Naukowe QualiTEAM
 • Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości "Inwestor"
 • Koło Naukowe Katedry Marketingu
 • Koło Naukowe Econometrics
 • Koło Naukowe Systemów Informatycznych "E-xpert"
 • Koło Naukowe Strateg
 • Koło Naukowe Metod Ilościowych
 • Koło Naukowe Rachunkowości "Audytor"
 • Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości "Hossa"
                                     
 • kosmetyczny Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego biotechnologia - kierunek międzyuczelniany
 • Łazienki Południowe 1907 gimnazjum realne, obecnie Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ul. Armii Krajowej 101 1907 1909 III Dom Kuracyjny
 • Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej W latach 1987 1991 studiowała na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego obecnie
 • organizacyjnych. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego kierunek marketing i zarządzanie oraz studiów z zakresu kierowania rozwojem, doradztwa
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska jeden z sześciu najstarszych wydziałów Politechniki Gdańskiej W obecnej formie powstał w roku 2004, przez połączenie
 • Politologicznych Wydział Zarządzania Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno - Historyczny, Wydział Studiów
 • ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1996 2002 dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Posłanka na Sejm IV, V, VI
 • Była zatrudniona w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego W 2011 objęła
 • Nauczycielskiego. Część kadry pochodziła także z UMK w Toruniu i Uniwersytetu Gdańskiego Siedzibą uczelni był od początku budynek przy ul. Chodkiewicza

Użytkownicy również szukali:

informatyka i ekonometria ug plan, wdw wzr, wydział ekonomiczny ug, wydział zarządzania ug plan budynku, wydzial zarzadzania,

...
...
...