Poprzednia

ⓘ Zdzisław Dubiella
                                     

ⓘ Zdzisław Dubiella

Ukończył w 1960 studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskał następnie stopień naukowy doktora nauk fizycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1960 do 1970 pracował jako nauczyciel w szkołach średnich. W latach 1970–1981 i 1989–1996 był asystentem i adiunktem w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie przemianowanej na Politechnikę Koszalińską. Od 1995 do 2000 pełnił funkcję rektora Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, następnie krótko zajmował to stanowisko w Elbląskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Od 2001 był prorektorem Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, następnie został wybrany na rektora tej uczelni.

W latach 1991–1993 sprawował mandat posła na Sejm I kadencji, wybranego z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum z okręgu koszalińsko-słupskiego. Od 1994 do 1998 zasiadał w radzie miasta Koszalina, następnie zaś w radzie miejskiej Elbląga z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność 1998–2002. W 2013 ponownie wybrany do rady Elbląga z listy Prawa i Sprawiedliwości; utrzymał mandat również w 2014, jednak zrezygnował z niego w trakcie kadencji.

W 2017 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

                                     
  • Pielęgniarstwo Ratownictwo medyczne Rektor dr Zdzisław Dubiella Prorektor ds. studenckich - dr Magdalena Dubiella - Polakowska Prorektor ds. kształcenia
  • przewodniczącego Janusz Onyszkiewicz UW zastępca przewodniczącego Zdzisław Dubiella PC przewodniczący Michał Chałoński PC zastępca przewodniczącego
  • Niepodległej 13 825 5, 76 Porozumienie Obywatelskie Centrum 13 462 5, 61 1 Zdzisław Dubiella Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność 13 041 5, 43 1