Poprzednia

ⓘ Centrum handlu ryżem Dōjima
                                     

ⓘ Centrum handlu ryżem Dōjima

Centrum handlu ryżem Dōjima lub Rynek ryżowy Dōjima – giełda ryżu i innych towarów w Osace. Jedno z dwóch głównych centrów finansowych i wymiany towarowej w okresie Tokugawa w Japonii.

Centrum utworzono w 1697 r. w celu usprawnienia systemu operacji handlowych i finansowych pomiędzy hurtownikami wiejskimi, przedstawicielami domeny sioguna i poszczególnych daimyō oraz kupcami. Był to jeden z przejawów kształtowania się jednolitego, ogólnokrajowego systemu ekonomicznego, obejmującego wymianę towarów i dokonywanie transakcji finansowych. Proces ten doprowadził do wzrostu znaczenia i bogactwa klasy kupieckiej. Tak rozpoczął wówczas swoją działalność m.in. ród Mitsui, początkowo jako wytwórca sake, a następnie przedsiębiorstwo kredytowe oraz kantor wymiany ryżu był to wówczas środek wymiany obok złota, srebra i miedzi; także jednostka podatkowa i pieniędzy zaczęto stosować różnego rodzaju papiery wartościowe i papierowe środki płatnicze.

Od 1773 r. nadzór nad giełdą Dōjima sprawował siogunat. Znajdowały się tam magazyny ryżu i innych towarów oraz kantory wymiany. Każda prowincja posiadała oddzielny magazyn, co ułatwiało zbieranie podatków. Możliwość zawierania transakcji na giełdzie miały tylko osoby posiadające licencję wydaną przez władze centralne. W 1723 r. na giełdzie działało 500 licencjonowanych handlarzy ryżu "rice traders" i 800 licencjonowanych brokerów "rice brokers".

Podstawą do stworzenia giełdy była sytuacja wewnętrzna w Japonii, a w szczególności sposób obrotu ryżem. Daimyō, właściciele ziemscy, otrzymywali podatki w formie ryżu od swoich poddanych. Ryż ten transportowali do miast, gdzie składowali go w wyznaczonych magazynach znajdujących się na terenie giełd, które były w zarządzaniu rice brokers. Pobierali oni za składowanie ryżu opłaty oraz pośredniczyli w sprzedaży.

Na początku XVIII wieku największą giełdą w Japonii była właśnie giełda Dōjima w Osace, a maklerzy ryżowi stworzyli monopolistyczny system, który dyktował ceny w całym regionie Kansai, a nawet w Edo. W tym okresie wprowadzono także system kontraktów terminowych jap. nobe-torihiki ; ang. commodity futures, transakcji zobowiązujących kupującego do zakupu towaru określonego dnia w przyszłości, o ustalonej wcześniej cenie.

Centrum handlu i finansów Dōjima zamknięto w 1939 roku.

Na giełdzie do przedstawiania wykresów cen używano wykresów świecowych, które dopiero w XX wieku zostały przedstawione zachodniej cywilizacji.

Użytkownicy również szukali:

gielda definicja,

...
...
...