Poprzednia

ⓘ Software in the Public Interest
Software in the Public Interest
                                     

ⓘ Software in the Public Interest

Software in the Public Interest, Inc. – organizacja non-profit utworzona w celu wspierania organizacji tworzących oraz rozprowadzających otwarte oprogramowanie oraz sprzętu typu Open Hardware. Członkiem organizacji może zostać każdy.

                                     

1. Rada Nadzorcza

Obecna rada, wyłoniona poprzez głosowanie metodą Schulzego, wygląda następująco:

 • Joshua D. Drake
 • Martin Zobel-Helas
 • Jimmy Kaplowitz
 • Skarbnik: Michael Schultheiss
 • Luk Claes
 • Rada Dyrektorów
 • Sekretarz: Neil McGovern
 • Prezes: Bdale Garbee
 • David Graham
 • Wiceprezes: Jörg Jaspert
 • Doradca prawny – Martin Zobel-Helas
 • OSI – Guido van Rossum
 • Reprezentant Rady Projektu PostgreSQL – Robert Treat
 • Doradcy
 • Lider Projektu Debian – Steve McIntyre
                                     
 • pracuje w firmie Hewlett - Packard oraz jest prezesem organizacji Software in the Public Interest Jest także przewodniczącym Komitetu Technicznego Debiana.
 • go Ben Collinsa. Pełnił także funkcję Sekretarza w Fundacji Software in the Public Interest Obecnie mieszka w Leiden w Holandii. Informacje o Liderach
 • Otwartego Źródła ang. Open Source Definition założyciel Software in the Public Interest twórca projektu UserLinux i współzałożyciel Open Source Initiative
 • oraz 1999 był odpowiednio wiceprezesem i prezesem organizacji Software in the Public Interest Informacje o wyborze Iana Jacksona na Lidera Projektu Debian
 • informatyka technika filtrowania pakietów przez zapory sieciowe Software in the Public Interest informatyka organizacja wspierająca otwarte oprogramowanie
 • przez szereg organizacji, w tym: Wikimedia, Debian, Gentoo i Software in the Public Interest Szereg rozmaitych strategii heurystycznych zostało zaproponowanych
 • Wytyczne Debiana dotyczące oprogramowania wolnodostępnego ang. Debian Free Software Guidelines, DFSG, znane też jako Przewodnik Debiana po wolnym oprogramowaniu
 • p  d  e Debian Infrastruktura DebConf Software in the Public Interest Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania Umowa społeczna Debiana Oprogramowanie
 • p  d  e Debian Infrastruktura DebConf Software in the Public Interest Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania Umowa społeczna Debiana Oprogramowanie
 • p  d  e Debian Infrastruktura DebConf Software in the Public Interest Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania Umowa społeczna Debiana Oprogramowanie
 • p  d  e Debian Infrastruktura DebConf Software in the Public Interest Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania Umowa społeczna Debiana Oprogramowanie
 • p  d  e Debian Infrastruktura DebConf Software in the Public Interest Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania Umowa społeczna Debiana Oprogramowanie