Poprzednia

ⓘ ILN
                                     

ⓘ ILN

ILN lub GLN – numer używany jako elektroniczny adres kontrahenta, który może zawierać szereg danych, np:

  • Przypisanie kontrahentowi grupy cenowej, według której dokonuje on zakupu.
  • Adres wykorzystywany do automatycznego rozsyłania poczty elektronicznej.
  • Dane adresowe kontrahenta, telefon, fax.
  • Numer i nazwa płatnika kontrahenta.
  • Określenie kwoty maksymalnego limitu kredytowego.
  • Dodatkowa informacja drukowana na wszystkich fakturach kontrahenta np. godziny przyjmowania dostaw itp.
  • Nazwa banku i numer konta płatnika znaczenie czysto informacyjne.
  • Wskazanie domyślnej formy płatności dla danego kontrahenta oraz podany w dniach termin płatności, jaki będzie domyślnie przyjmowany przez system podczas wydruku faktury z odroczonym terminem płatności dla wybranego klienta.
  • Możliwość przypisania kontrahentowi stałego upustu lub narzutu do ceny zakupu, który będzie przyjmowany domyślnie podczas wystawiania dokumentów sprzedaży. Stały narzut przypisany kontrahentowi może być doliczany do ceny kalkulacyjnej, ostatniej ceny zakupu, ostatniej walutowej ceny zakupu lub też do ceny ewidencyjnej.