Poprzednia

ⓘ Hemocytometr
Hemocytometr
                                     

ⓘ Hemocytometr

Hemocytometr jest przyrządem służącym do liczenia małych elementów w preparacie mikroskopowym. Pierwotnie służył do liczenia komórek krwi, stąd nazwa.

                                     

1. Budowa

Ma postać szklanej płytki szkiełko podstawowe, na której znajduje się prostokątny obszar pomiarowy otoczony wyżłobieniem rys. 1. W obszarze pomiarowym, metodą laserowego rytowania, naniesiona jest siatka prostopadłych linii która dzieli ten obszar na podobszary komórki pomiarowe. Rozmiary tych komórek są ściśle określone i podane na płytce – np. 0.20x0.20 mm. Ponieważ znana jest również wysokość, czyli odległość do szkiełka nakrywkowego zwykle 0.1 mm, łatwo można obliczyć objętość pojedynczej komórki pomiarowej. Mała odległość pomiędzy szkiełkiem nakrywkowym a podstawowym powoduje, że płynny preparat wypełnia przestrzeń komórki a jego nadmiar spływa do wyżłobienia. Wyznaczając podczas obserwacji mikroskopowej liczbę badanych obiektów np. białych krwinek, można obliczyć ich koncentrację, czyli ich liczbę na jednostkę objętości.

                                     

2. Sposób użycia

  • Dokładne wymieszanie z rozcieńczalnikiem w celu uzyskania jednorodnego rozkładu badanych obiektów.
  • Kilkakrotne powtórzenie pomiarów dla różnych komórek pomiarowych i obliczenie średniej. Jeżeli poszczególne pomiary różnią się bardzo od siebie, należy zwiększyć ich ilość w celu uzyskania lepszej statystyki i zredukowania błędu.
  • Rozcieńczenie preparatu. Jest to koniecznie, gdy preparat jest zbyt gęsty lub ilość badanych obiektów jest bardzo duża i są one bardzo małe. Bez rozcieńczenia, byłoby ich zbyt dużo w jednej komórce pomiarowej i mogłyby się wzajemnie przesłaniać. Proporcje rozcieńczania powinny być precyzyjnie ustalone, aby można było obliczyć koncentrację w preparacie oryginalnym.
                                     

3. Obliczanie koncentracji obiektów w preparacie

Koncentrację obiektów można obliczyć ze wzoru:

N O V K ⋅ V R V P {\displaystyle {\frac {N_{O}}{V_{K}}}\cdot {\frac {V_{R}}{V_{P}}}}

gdzie

N O {\displaystyle N_{O}} liczba obiektów w jednej komórce pomiarowej; V K {\displaystyle V_{K}} objętość komórki pomiarowej; V R {\displaystyle V_{R}} objętość roztworu; V P {\displaystyle V_{P}} objętość początkowa preparatu przed rozpuszczeniem;

lub przy zliczaniu w wielu komórkach pomiarowych naraz

N O n ⋅ V K ⋅ V R V P {\displaystyle {\frac {N_{O}}{n\cdot V_{K}}}\cdot {\frac {V_{R}}{V_{P}}}}

gdzie n – liczba komórek pomiarowych.

                                     
  • szkła lub też specjalnie przygotowany do określonych celów, jak np. hemocytometr służący do liczenia komórek. Powierzchnia może być cała gładka lub posiadać
  • zbyt szybkim wyschnięciem. Kluczową rolę spełnia szkiełko nakrywkowe w hemocytometrze gdyż jego poprawne założenie zapewnia odpowiednią objętość poszczególnych

Użytkownicy również szukali:

...
...
...