Poprzednia

ⓘ Układ z Kotonu
                                     

ⓘ Układ z Kotonu

Układ z Kotonu, – podpisany przez Wspólnoty europejskie i 77 krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku 23 czerwca 2000 w Kotonu, zawarty na 20 lat. Łączy w sobie aspekt polityczny, handlowy i rozwojowy. Zawiera klauzulę umożliwiającą dokonywanie okresowych przeglądów co pięć lat.

                                     

1. Cele

Celem tego układu o partnerstwie jest rozwój gospodarczy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku:

 • ochrona praw człowieka,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • handel,
 • inwestycje prywatne,
 • regionalne i subregionalne procesy integracyjne,
 • stopniowa integracja państw AKP z gospodarką światową
 • wspieranie rozwoju społecznego,
                                     

2. Wymiar polityczny

Porozumienie przewiduje stały dialog polityczny, polegający na:

 • umacnianiu prawa i społeczeństwa obywatelskiego,
 • demokratyzacji,
 • dużo uwagi zajmuje kwestia imigracji.
 • neutralizacji zapalnych punktów konfliktowych,
 • wymianie informacji oraz wzajemnej ochronie interesów obu stron,
                                     

3. Organy Układu

Powołano organy Układu:

 • Komitet Ambasadorów
 • Radę Ministrów,

oraz parytetowe

 • Zgromadzenie Parlamentarne.

W celu ułatwienia obrotu handlowego powołano parytetowy

 • Komitet Ministrów Handlu,

natomiast w celu pomocy firmom prywatnym

 • Forum Przedsiębiorców Prywatnych AKP-Unia Europejska.
                                     

4. Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-Unia Europejska powstało w następstwie układu o stowarzyszeniu, zwanego Konwencją z Jaunde. Przedstawiciele 77 państw AKP spotykają się dwa razy w roku na posiedzeniu plenarnym, trwającym tydzień, ze swoimi odpowiednikami, posłami do Parlamentu Europejskiego. Posiedzenia Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego mają miejsce na przemian w jednym z państw AKP i w jednym z państw Unii Europejskiej. Instytucja kieruje się wspólnymi, demokratycznymi zasadami. Wspólne Zgromadzenie zwraca także szczególną uwagę na promowanie praw człowieka i demokracji.

Dwudziestu czterech wiceprzewodniczących 12 z Europy, 12 z państw AKPi dwóch współprzewodniczących tworzą Prezydium Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego. Prezydium zbiera się kilka razy w roku, aby zapewnić ciągłość prac Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego. Powoływane są stałe komisje w celu opracowania podstawowych projektów, które zostaną poddane pod głosowanie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego. Europejski Fundusz Rozwoju - EFR jest głównym instrumentem wspólnotowej pomocy na rzecz współpracy w dziedzinie rozwoju państw AKP.