Poprzednia

ⓘ Architekt krajobrazu
Architekt krajobrazu
                                     

ⓘ Architekt krajobrazu

Architekt krajobrazu – zawód interdyscyplinarny, polegający na realizacji, na zlecenie zamawiającego, obiektów architektury krajobrazu.

                                     

1. Zadania zawodowe

Zgodnie z obowiązującą w Polsce klasyfikacją zawodów do zadań architekta krajobrazu należy między innymi:

 • ochrona zasobów naturalnych, utrzymywanie i przywracanie im użyteczności
 • opracowywanie programów i projektów terenów zieleni.
 • wskazywanie sposobów unikania i minimalizowania szkód powstających w krajobrazie, spowodowanych ingerencją człowieka
 • opracowywanie planów ochrony parków narodowych, rezerwatów i parków krajobrazowych
 • opracowywanie projektów ochrony i kształtowania krajobrazu, na różnych poziomach planowania przestrzennego;

"Architekt krajobrazu to zawód, który stosuje artystyczne i naukowe zasady do badań, planowania, projektowania i zarządzania środowiskiem, zarówno naturalnym, jak i kulturowym” Member Handbook.

                                     

2. Historia zawodu

Po raz pierwszy użyli tego tytułu zawodowego w stosunku do siebie Frederick Law Olmsted i Calvert Vaux w 1860 roku. W tym czasie funkcjonowało pojęcie architekta ogrodów, zajmującego się dworskimi ogrodami i parkami, a działalność zawodowa zwana była ogrodnictwem krajobrazowym landscape gardening. Termin "architekt krajobrazu” nie powstawał bez innych propozycji, funkcjonowały również inne określenia tej profesji, takie jak inżynier krajobrazu landscape engineer, projektant krajobrazu landscape designer, architekt wsi rural architect, artysta lasu silvan artist. Wyodrębnienie tego zawodu nastąpiło na przełomie XIX i XX w. w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstało pierwsze stowarzyszenie zawodowe pod nazwą American Society of Landscape Architects ASLA. W Europie początek organizacji zawodowych przypada na dwudziestolecie międzywojenne, kiedy to nastąpił rozwój architektury krajobrazu jako odrębnej dziedziny. W Anglii architektura krajobrazu status zawodu uzyskała 1929 r. W tym samym roku rozpoczęto nauczanie zawodowe na poziomie akademickim w Warszawie.

Obecnie zawód architekta krajobrazu w istotny sposób zmienił się i znacznie rozszerzył. Związku z dynamicznym rozwojem aglomeracji miejskich, infrastruktury drogowej, zwiększenia potrzeby na miejsca wypoczynku, koniecznością ochrony cennych biotopów i krajobrazów, powstającymi planami zagospodarowania przestrzennego architekt krajobrazu przyczynia się w istotny sposób do kształtowania i rozwoju otoczenia.

                                     

3. Nadawanie tytułu zawodowego

Tytuł zawodowy nadawany jest absolwentowi uczelni wyższej kierunku architektura krajobrazu po ukończeniu studiów inżynierskich i magisterskich w tej dyscyplinie. Tytuł architekt krajobrazu jest zawodem chronionym, skupiających specjalistów zajmujących się zawodowo architekturą krajobrazu, ochroną przyrody i środowiska, projektowaniem, badaniami naukowymi w organizacjach państwowych Landscape Institute, ASLA. W Polsce ochroną zawodową tytułu architekt krajobrazu zajmuje się SARP oraz stowarzyszenia współpracujące jak Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu dawniej Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu.

Państwowe wyższe uczelnie Uchwała Nr 243/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2007 r. i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie wyższe z dnia 19 grudnia 2008 r) nadawały tytuł zawodowy inżynier architekt krajobrazu i magister inżynier architekt krajobrazu po ukończeniu kierunku architektura krajobrazu.

Od wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r., tytuł zawodowy architekta krajobrazu przestał widnieć na liście nadawanych tytułów zawodowych.                                     
 • Merseburgu, zm. 11 sierpnia 1807 w Warszawie polski architekt pochodzenia niemieckiego, architekt krajobrazu przedstawiciel klasycyzmu. Od 1752 pracował w
 • zm. 28 sierpnia 1903 w Brookline Massachusetts amerykański architekt krajobrazu Gdy miał 14 lat, uległ zatruciu sumakiem, co na pewien czas pogorszyło
 • Aniśko ur. 7 kwietnia 1963 w Ośnie Lubuskim polski polityk, architekt krajobrazu wykładowca akademicki, poseł na Sejm IX kadencji. Ukończył studia
 • września 1907 w Białymstoku, zm. 31 grudnia 1999 w Warszawie polski architekt krajobrazu projektant terenów zielonych. Uczęszczał do Państwowej Średniej
 • McClair ur. 15 sierpnia 1762 roku zm. w 1853 roku przyrodnik, architekt krajobrazu urodzony w Fairfield, pobliżu miejscowości Athlone, w hrabstwie Roscommon
 • października 1925 w Warszawie, zm. 14 lipca 1997 tamże polski architekt krajobrazu i historyk sztuki. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Ogrodniczą II
 • jap. 宮崎 吾朗 Miyazaki Gorō, ur. 21 stycznia 1967 w Tokio japoński architekt krajobrazu i reżyser filmów animowanych. Od 1998 związany z wytwórnią Studio
 • Enrico Falqui ur. 31 sierpnia 1946 we Florencji włoski polityk, architekt krajobrazu i nauczyciel akademicki, poseł do Parlamentu Europejskiego III kadencji
 • ur. 20 listopada 1920, zm. 5 marca 2001 szkocki urbanista i architekt krajobrazu od 1946 działający w Stanach Zjednoczonych. W 1984 odznaczony Medalem

Użytkownicy również szukali:

architekt krajobrazu cennik, architekt krajobrazu zarobki,

...
...
...