Poprzednia

ⓘ WIG20
                                     

ⓘ WIG20

WIG20 – indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bazową datą dla indeksu jest 16 kwietnia 1994, zaś wartością bazową 1000 punktów. Jest to indeks typu cenowego. W ramach WIG20 nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z jednego sektora; nie są w nim notowane fundusze inwestycyjne. 23 września 2013 do indeksu dodano 10 nowych spółek tworząc WIG30 publikowany obok WIG20.

                                     

1. Skład indeksu

O wyborze spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 decyduje bezpośrednio ich kapitalizacja rynkowa i wartość obrotu ich akcjami.

Warunkiem sine qua non wejścia do indeksu jest:

 • spółka nie może należeć do pewnych, określonych segmentów rynku.
 • liczba akcji w wolnym obrocie jest większa niż 10%,
 • wartość akcji w wolnym obrocie ponad 1 mln euro,
 • spółka nie może być oznaczona,
                                     

1.1. Skład indeksu Ranking indeksu

Ranking spółek tworzony jest w oparciu o punkty przyznawane według wzoru:

R i = 0, 6 ∗ S t i + 0, 4 ∗ S c i {\displaystyle Ri=0.6*{Sti}+0.4*{Sci}}

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • R i {\displaystyle Ri} – pozycja w rankingu spółki i,
 • S c i {\displaystyle Sci} – udział spółki i w wartości akcji w wolnym obrocie spółek uczestniczących w rankingu na dzień jego sporządzenia.
 • S t i {\displaystyle Sti} – udział spółki i w łącznych obrotach akcjami spółek uczestniczących w rankingu w ostatnim roku,

Ranking jest wspólny dla indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

                                     

1.2. Skład indeksu Zmiany okresowe

Listę spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 ustala się po ostatniej sesji stycznia – tzw. rewizja roczna – lub kwietnia, lipca i października – korekta kwartalna – na podstawie średniej ważonej 2 kryteriów:

 • wartości rynkowej spółki w relacji do kapitalizacji spółek wchodzących w skład indeksu w okresie miesiąca.
 • wielkości obrotu giełdowego akcji spółki w relacji do łącznych obrotów wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu w okresie trzech miesięcy,

Dotychczas nastąpiły następujące rewizje i korekty składu WIG20:

 • 15 grudnia 2005 – miejsce spółek Cersanit i ComputerLand zajęły Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Bioton;
 • 17 grudnia 2010 – spółkę Bioton zastąpiła spółka Tauron;
 • 10 sierpnia 2007 – węgierski koncern paliwowy MOL zastąpiła spółka budowlana Polnord;
 • 16 marca 2018 – spółkę Asseco Poland zastąpiła spółka CD Projekt.
 • 6 kwietnia 2011 – spółkę Bank Zachodni WBK w wyniku nadzwyczajnej rewizji indeksu zastąpiła spółka Bank Handlowy;
 • 17 marca 2006 – w skład WIG20 weszła spółka Romana Karkosika – Boryszew zastępując spółkę Softbank;
 • 17 maja 2010 – spółkę Cersanit zastąpiła spółka PZU SA;
 • 15 września 2006 – Boryszew został zastąpiony przez Polimex-Mostostal;
 • 20 marca 2008 – miejsca ustąpiły Bank BPH oraz Prokom Software na rzecz spółek Getin Holding oraz Asseco Poland;
 • 21 marca 2011 – spółkę Polimex-Mostostal zastąpiła spółka Kernel Holding oraz spółkę Cyfrowy Polsat zastąpiła spółka Lubelski Węgiel Bogdanka S.A;
 • 18 marca 2013 – spółkę TVN zastąpiła spółka Eurocash;
 • 21 marca 2014 – Bank Handlowy i GTC zostały zastąpione przez LPP i Alior Bank; w wyniku przekształceń spółek w miejsce BRE Bank i TP SA pojawiły się odpowiednio mBank i Orange Polska;
 • 16 marca 2007 – miejsce Grupy Kęty zajął Cersanit;
 • 15 grudnia 2006 – wymieniono spółkę Orbis na spółkę CEZ;
 • 16 września 2011 – czeską spółkę CEZ zastąpiła Jastrzębska Spółka Węglowa;
 • 16 marca 2012 – spółkę PBG zastąpiła spółka Boryszew a spółkę Getin Holding zastąpiła spółka Synthos;
 • 19 marca 2010 – spółkę Agora zastąpiła spółka PGE;
 • 21 czerwca 2013 – spółkę Boryszew zastąpiła spółka Bank Zachodni WBK.
 • 20 marca 2009 – spółkę Polnord zastąpiła spółka Cyfrowy Polsat;
 • 20 marca 2015 – JSW, Synthos i Kernel Holding zostały zastąpione przez spółki Enea, Cyfrowy Polsat i Energa;
 • 15 czerwca 2007 – spółkę Netia zastąpiła grupa PBG;


                                     

2. Obliczanie indeksu

Indeks WIG20 obliczany jest według wzoru:

W I G 20 = M t M 0 ∗ K t ∗ 1000 {\displaystyle WIG20={\frac {Mt}{M0*Kt}}*1000}

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • M 0 {\displaystyle M0} – kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym
 • M t {\displaystyle Mt} – kapitalizacja portfela indeksu na sesji t,
 • K t {\displaystyle Kt} – współczynnik korygujący indeksu na sesji t
 • W I G 20 {\displaystyle WIG20} – wartość indeksu WIG20,

Współczynnik korygujący oblicza się według wzoru:

K t = K t − 1 ∗ M z t M t {\displaystyle Kt=Kt-1*{\frac {Mzt}{Mt}}}

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • K t {\displaystyle Kt} – współczynnik korygujący na sesji t,
 • M z t {\displaystyle Mzt} – zmodyfikowana wartość kapitalizacji giełdowej dla sesji t np. dodana wartość akcji nowego uczestnika indeksu.

Uwzględnianie współczynnika korygującego ma na celu neutralizowanie zmian wielkości kapitalizacji giełdy, takich jak zmiany w składzie portfela indeksu, wypłaty dywidendy.

                                     

3. Indeksy pochodne

WIG20short

Obliczany od 4 maja 2009 pochodny do WIG20 indeks odzwierciedlający zmiany cen spółek odwrotnie proporcjonalnie do samego WIG20. Wartość bazowa WIG20short na dzień 31 grudnia 2005 wyniosła 2654.95 pkt.

WIG20lev

Obliczany od 4 maja 2009 rok pochodny od WIG20 indeks odzwierciedlający zmiany cen spółek dwukrotnie silniej niż sam WIG20.

WIG20TR

WIG20TR total return - indeks obliczany od 2012 roku. WIG20 to indeks cenowy, natomiast WIG20TR to indeks dochodowy. Oznacza to, że uwzględnia wypłatę dywidendy oraz emisję akcji z prawem poboru. W oparciu o indeks powstał fundusz ETF notowany na GPW, symbol BETAW20TR.PL